LEGE nr. 342 din 29 noiembrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.093 din 5 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 52 din 25 august 2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.5 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 31 august 2005, cu următoarea modificare:- Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Începând cu anul 2006, cheltuielile necesare desfăşurării activităţii de curierat pentru materialele NATO şi ale Uniunii Europene clasificate se suportă de la bugetul de stat prin bugetele instituţiilor prevăzute la art. 4, potrivit legii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 342.------------