HOTĂRÂRE nr. 1.468 din 24 noiembrie 2005pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.087 din 2 decembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor şi studenţilor, potrivit legii, pentru transportul pe calea ferată, precum şi pentru reducerile de tarif şi gratuităţile acordate pentru transportul subteran cu metroul, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. - Călători» - S.A., operatorii de transport feroviar de călători, respectiv Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., vor primi lunar din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sumele justificate prin deconturi, în limita creditelor alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie."2. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(4) Pentru transportul feroviar, studenţii din învăţământul universitar de stat şi din învăţământul particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate şi rapide, clasa a II-a."  +  Articolul IIFacilităţile prevăzute de art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se vor acorda, pentru trenurile rapide, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ministrul educaţiei şi cercetării şi ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului vor aproba prin ordin comun norme pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul finanţelor publice,Sebastian BoduBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 1.468._____________