HOTĂRÂRE nr. 1.465 din 24 noiembrie 2005privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judeţul Argeş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură, culte şi echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de 280 mii lei (RON), pentru judeţul Argeş, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, şi alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Rucăr, judeţul Argeş, în vederea finalizării construcţiei sediului Primăriei şi Consiliului Local al Comunei Rucăr şi asigurării utilităţilor publice ale acestora.  +  Articolul 2Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 1.465.______________