ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 159 din 17 noiembrie 2005pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005, precum şi pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.072 din 29 noiembrie 2005  Având în vedere necesitatea achitării de către România a cotizaţiei aferente perioadei ianuarie-decembrie 2005, perioadă pentru care România a primit statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE, că plata cotizaţiei aferente acestui statut trebuie efectuată în cel mai scurt timp şi luând în considerare că neplata contribuţiei financiare ar putea duce la neprimirea de către România pentru anii următori a statutului de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al OCDE, se impune îndeplinirea în regim de urgenţă a procedurii interne privind achitarea contribuţiei României pentru participarea la Comitetul Transporturilor Maritime al OCDE pentru perioada ianuarie-decembrie 2005.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale" din anexa nr. 1, după poziţia 47 se introduce o nouă poziţie, poziţia 48, cu următorul cuprins:
                 
    Nr. crt.Denumirea organizaţieiSediulAnul înfiinţăriiAnul aderării RomânieiInstituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivăExplicaţii
    "48.OCDE - Comitetul Transporturilor MaritimeParis19612005Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiRomânia participă din anul 2005"
  2. La subcapitolul "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" din anexa nr. 2.2 "Cotizaţii la alte organisme internaţionale", după poziţia 6 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7, cu următorul cuprins:
           
    "7.OCDE - Comitetul Transporturilor Maritimeeuro5.000"
   +  Articolul II (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale, ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005, în valoare de 5.000 euro, precum şi plata cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE. (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii. (3) Plata cotizaţiei anuale a părţii române se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 17 noiembrie 2005.Nr. 159.------------