ORDIN nr. 221 din 4 noiembrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005    Având în vedere Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 16 din 31 octombrie 2005 privind avizarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate,în temeiul dispoziţiilor art. 52 alin. (2), art. 55 alin. (5) şi art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuBucureşti, 4 noiembrie 2005.Nr. 221.  +  AnexăNORMA 04/11/2005