HOTĂRÎRE Nr. 263 din 25 aprilie 1995privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justiţiei, pentru Direcţia Generală a Penitenciarelor
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se suplimenteaza cu 1.051 numărul maxim de posturi ale Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 2Repartizarea posturilor, pe corpuri, în cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, se face prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 3Finanţarea posturilor ce vor fi încadrate în acest an se va face în limita bugetului aprobat Ministerului Justiţiei pentru Direcţia Generală a Penitenciarelor pe anul 1995.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------------