ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 noiembrie 2005pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005    Având în vedere:- numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la data de 22 septembrie 2005, prin Hotărârea Senatului nr. 20, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 26 septembrie 2005;- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de către Biroul permanent al Senatului României, în cadrul şedinţei din 2 noiembrie 2005- constatarea întârzierii înregistrate în operaţionalizarea efectivă a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin Raportul de monitorizare comprehensiv pentru România, dat publicităţii de Comisia Europeană la 25 octombrie 2005;- necesitatea operaţionalizării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin trecerea personalului de specialitate de la Avocatul Poporului sub autoritatea preşedintelui autorităţii;- rolul deosebit al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal de gardian al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special al dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea acestor date;- urgenţa remedierii acestei stări de fapt;în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Autoritatea naţională de supraveghere preia activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, personalul aferent acestei activităţi, precum şi baza de date, evidenţele, arhiva şi celelalte documente deţinute şi gestionate de instituţia Avocatul Poporului, ca autoritate de supraveghere. (2) Personalul aferent activităţii de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se preia potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii naţionale de supraveghere, aprobat potrivit art. 15 alin. (3). (3) În situaţia în care Guvernul nu va putea asigura până cel târziu la data de 1 decembrie 2005 un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii naţionale de supraveghere, aceasta poate proceda la închirierea unui imobil corespunzător de pe piaţa imobiliară, cheltuielile necesare în acest scop, precum şi cele pentru dotările aferente funcţionării fiind asigurate prin alocarea de fonduri din bugetul instituţiei Avocatul Poporului şi din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. (4) Autoritatea naţională de supraveghere va încadra personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2)."2. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Fondurile aferente numărului de posturi prevăzut pentru Autoritatea naţională de supraveghere după rectificarea bugetară din cursul anului 2005, precum şi funcţiilor de demnitate publică se asigură de Ministerul Finanţelor Publice."3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Avocatul Poporului îndeplineşte atribuţiile de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, până la preluarea activităţii şi a personalului de către Autoritatea naţională de supraveghere."  +  Articolul IIDispoziţiile art. 19 alin. (1) şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 102/2005, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se duc la îndeplinire în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 3 octombrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul integrării europene,Anca Daniela Boagiup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 163.-------