ORDIN nr. 222 din 4 noiembrie 2005privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005    Având în vedere Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate nr. 17 din 31 octombrie 2005 privind avizarea Statutului Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate,în temeiul dispoziţiilor art. 60 alin. (3) şi ale art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Începând cu data prezentului ordin orice dispoziţie contrara îşi inceteaza aplicabilitatea.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate,Cristian VladescuBucureşti, 4 noiembrie 2005.Nr. 222.  +  AnexăSTATUT 04/11/2005