LEGE nr. 320 din 10 noiembrie 2005privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24 din 12 iulie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, cu următoarea modificare:– La articolul unic, alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităților administrației publice și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), Ministerului Afacerilor Externe și misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administrației și Internelor, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public, Agenției Naționale de Presă ROMPRES, Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, precum și consiliilor locale și județene.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 10 noiembrie 2005.Nr. 320.-------------