LEGE nr. 319 din 10 noiembrie 2005pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (5) al articolului 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELESENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 319.---------