HOTĂRÂRE nr. 1.339 din 3 noiembrie 2005privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional "George Enescu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 991 din 9 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Nivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ocazionate de organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional "George Enescu", se majorează cu 100% în semestrul II al anului 2005, cu obligaţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.  +  Articolul 2Nivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice majorat potrivit art. 1 se aplică şi ARTEXIM, instituţie publică subordonată Ministerului Culturii şi Cultelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 1.339.-------