HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 3 noiembrie 2005privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 8 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Membrii comisiei de privatizare, inclusiv vicepreşedintele acesteia, beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită la nivelul salariului corespunzător funcţiei de consilier al preşedintelui executiv al societăţii bancare supuse privatizării. (2) Preşedintele comisiei de privatizare beneficiază de o indemnizaţie lunară, stabilită la nivelul salariului corespunzător funcţiei de preşedinte executiv al societăţii bancare supuse privatizării."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Preşedintele interimar al Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Jean Cătălin Sandup. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Dan Petrescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 1.334.---------