HOTĂRÂRE nr. 1.275 din 18 octombrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 3 noiembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, cu modificările ulterioare, și din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 12 aprilie 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 18 octombrie 2005.Nr. 1.275.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,republicată, și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,republicată, referitoare la pensiile de serviciu și la acordarea indemnizațiilor pentrucreșterea copilului în vârstă de până la 2 ani