RECTIFICARE nr. 92 din 24 decembrie 2003la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 974 din 2 noiembrie 2005    În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, se fac următoarele rectificări (care aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial Partea I"):- la art. 190 alin. (1) lit. t), în loc de: " ...a unor canale..." se va citi: " ...a unor canele..." ;- la nota finală, la art. III din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în cadrul art. 115 alin. (3), în loc de: " ...impozitul de profit..." se va citi: " ...impozitul pe profit...".---------