HOTĂRÎRE Nr. 212 din 7 aprilie 1995privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară la unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 19 aprilie 1995  În temeiul art. 2 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se instituie regimul special de supraveghere economico-financiară la regiile autonome prevăzute în anexa nr. 1 şi la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor elabora programe de restructurare şi redresare financiară în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 445/1994, cu excepţia prevederilor art. 2, Hotărârea Guvernului nr. 499/1994 şi Hotărârea Guvernului nr. 905/1994. (2) Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 301/1993 se modifica corespunzător.  +  Articolul 4Pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 445/1994, cu excepţia celor la care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiară potrivit prezentei hotărâri, Agenţia de Restructurare va efectua analize-diagnostic şi va aviza programe de restructurare şi redresare financiară ale căror măsuri asigura restructurarea întregii activităţi.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat, preşedintele Consiliuluipentru Coordonare, Strategie şiReforma Economică,Mircea CoseaPreşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Emil DimaMinistrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu TabaraMinistrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 REGII AUTONOME SUPUSE REGIMULUI SPECIALDE SUPRAVEGHERE ECONOMICO-FINANCIARĂ
         
    Nr. crt.Regia autonomăLocalitatea
    1.Regia Autonomă a CupruluiDeva
    2.Regia Autonomă a Metroului "Metrorex"Bucureşti
    3.Regia Autonomă de Electricitate "Renel"Bucureşti
    4.Regia Autonomă a Lignitului*)Târgu Jiu
    5.Regia Autonomă a Gazului Metan "Romgaz"Mediaş
    6.Societatea Naţională a Căilor Ferate Române "S.N.C.F.R."Bucureşti
    7.Regia Autonomă a Petrolului "Petrom"Bucureşti
    8.Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice "Radet"Bucureşti
  Notă *) Divizata în Regia Autonomă a Lignitului Oltenia şi Regia Autonomă a Carbunelui Ploiesti prin Hotărârea Guvernului nr. 58/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 7 februarie 1995.
   +  Anexa 2 SOCIETĂŢI COMERCIALE CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT SUPUSEREGIMULUI SPECIAL DE SUPRAVEGHERE ECONOMICO-FINANCIARĂ
         
    Nr. crt.Societatea comercialăLocalitatea
    1."Alum" - S.A.Tulcea
    2."Ampellum" - S.A.Zlatna
    3."Aris" - S.A.Arad
    4."Artrom" - S.A.Slatina
    5."Avioane" - S.A.Craiova
    6."Doljchim" - S.A.Craiova
    7."Dunacor" - S.A.Brăila
    8."Dunăreana" - S.A.Giurgiu
    9."Fecne" - S.A.Bucureşti
    10."General Turbo" - S.A.Bucureşti
    11."I.A.R." - S.A.Braşov
    12."I.C.M.U.G." - S.A.Giurgiu
    13."I.M.G.B." - S.A.Bucureşti
    14."I.U.G." - S.A.Craiova
    15."MAT" - S.A.Craiova
    16."Romaero" - S.A.Bucureşti
    17."Semănătoarea" - S.A.Bucureşti
    18."Siderca" - S.A.Călăraşi
    19."Sofert" - S.A.Bacău
    20."Steaua Electrică" - S.A.Fieni
    21."Turbomecanica" - S.A.Bucureşti
    22."Turnu" - S.A.Turnu Măgurele
    23."Agmus" - S.A.Iaşi
    24."Amonil" - S.A.Slobozia
    25."Arpechim" - S.A.Piteşti
    26."Cost" - S.A.Târgovişte
    27."Electrocarbon" - S.A.Slatina
    28."Faimar" - S.A.Baia Mare
    29."Ferom" - S.A.Tulcea
    30."Gerom" - S.A.Buzău
    31."Industria Sârmei" - S.A.Câmpia Turzii
    32."Nitramonia" - S.A.Făgăraş
    33."Petrobrazi" - S.A.Brazi
    34."Petrotel" - S.A.Ploieşti
    35."Petrotrans" - S.A.Ploieşti
    36."Republica" - S.A.Bucureşti
    37."Romfosfochim" - S.A.Valea Călugărească
    38."Romlux" - S.A.Târgovişte
    39."Rova" - S.A.Roşiori de Vede
    40."Şantierul Naval" - S.A.Constanţa
    41."Siderurgica" - S.A.Hunedoara
    42."Sidex" - S.A.Galaţi
    43."Silvania" - S.A.Zalău
    44."Solventul" - S.A.Timişoara
    45."Sticla" - S.A.Turda
    46."Tractorul U.T.B." - S.A.Braşov
    47."U.C.M." - S.A.Reşiţa
    48."Umaro" - S.A.Roman
    49."Unio" - S.A.Satu Mare
    50."Celhart Donaris" - S.A.Brăila
    51."Fortus" - S.A.Iaşi
    52."Grulen" - S.A.Câmpulung
    53."Terom" - S.A.Iaşi
    54."ARO" - S.A.Câmpulung
    55."Electroputere" - S.A.Craiova
    56."Faur" - S.A.Bucureşti
    57."Firmelbo" - S.A.Botoşani
    58."Iasitex" - S.A.Iaşi
    59."Integrata de In" - S.A.Botoşani
    60."Metalurgica" - S.A.Vlăhiţa
    61."Petrotub" - S.A.Roman
    62."Promex" - S.A.Brăila
    63."Roman" - S.A.Braşov
    64."Upetrom" - S.A.Ploieşti
    65."Sidermet" - S.A.Călan
    66."Avias" - S.A.Avrig
    67."Avicola" - S.A.Agigea
    68."Avicola" - S.A.Arad
    69."Avicola Alba" - S.A.Sântimbru
    70."Avicola Deva" - S.A.Mintia
    71."Avicola Gilău" - S.A.Floreşti
    72."Avicola Ouă Consum" - S.A.Baia Mare
    73."Avicola Ploieşti" - S.A.Băicoi
    74."Avicola Pui Carne" - S.A.Baia Mare
    75."Avicola" - S.A.Babadag
    76."Avicola" - S.A.Băiculeşti
    77."Avicola" - S.A.Bocşa
    78."Avicola" - S.A.Botoşani
    79."Avicola" - S.A.Braşov
    80."Avicola" - S.A.Bucureşti
    81."Avicola" - S.A.Buftea
    82."Avicola" - S.A.Buzău
    83."Avicola" - S.A.Călăraşi
    84."Avicola" - S.A.Codlea
    85."Avicola" - S.A.Craiova
    86."Avicola" - S.A.Crevedia
    87."Avicola" - S.A.Dumbrăveni
    88."Avicola" - S.A.Focşani
    89."Avicola" - S.A.Găeşti
    90."Avicola" - S.A.Galaţi
    91."Avicola" - S.A.Iaşi
    92."Avicola" - S.A.Oradea
    93."Avicola" - S.A.Piatra-Neamţ
    94."Avicola" - S.A.Băbeni
    95."Avicola" - S.A.Salonta
    96."Avicola" - S.A.Satu Mare
    97."Avicola" - S.A.Sfântu Gheorghe
    98."Avicola" - S.A.Slobozia
    99."Avicola" - S.A.Suceava
    100."Avicola" - S.A.Tărtăşeşti
    101."Avicola" - S.A.Târgu Jiu
    102."Avicola" - S.A.Ungheni
    103."Avicola" - S.A.Vaslui
    104."Avicola" - S.A.Voluntari
    105."Avicola" - S.A.Zalău
    106."Avisuinprod" - S.A.Bistriţa
    107."Avitim" - S.A.Timişoara
    108."Comaico" - S.A.Bucureşti
    109."I.C.P.P.A.M." - S.A.Baloteşti
    110."Agroindustriala Cerbul" - S.A.Buzău
    111."Agrozootehnica" - S.A.Ceala
    112."Combil" - S.A.Slobozia
    113."Comseltest" - S.A.Pădureni
    114."Comsuin" - S.A.Ulmeni
    115."Comsuin" - S.A.Beregsău
    116."Comsuin" - S.A.Birda
    117."Comsuin" - S.A.Brăila
    118."Comsuin" - S.A.Modelu
    119."Comsuin" - S.A.Periam
    120."Comsuin" - S.A.Tomeşti
    121."Romsuintest" - S.A.Periş
    122."Suinprod Poarta Albă" - S.A.Nazarcea
    123."Suinprod" - S.A.Băileşti
    124."Suinprod" - S.A.Bilciureşti
    125."Suinprod" - S.A.Bonţida
    126."Suinprod" - S.A.Caracal
    127."Suinprod" - S.A.Codlea
    128."Suinprod" - S.A.Galda
    129."Suinprod" - S.A.Iernut
    130."Suinprod" - S.A.Independenţa
    131."Suinprod" - S.A.Leorda
    132."Suinprod" - S.A.Oinacu
    133."Suinprod" - S.A.Satu Mare
    134."Suinprod" - S.A.Seini
    135."Suinprod" - S.A.Şercaia
    136."Suinprod" - S.A.Stănceşti
    137."Suinprod" - S.A.Târgu Jiu
    138."Suinprod" - S.A.Turcoaia
    139."Suinprod" - S.A.Zimnicea
    140."Suintest" - S.A.Avrig
    141."Suintest" - S.A.Fierbinţi
    142."Suintest" - S.A.Goleşti
  -------