DECIZIE nr. 665 din 23 august 2005pentru aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 29 septembrie 2005    Având în vedere prevederile art. 8 lit. k) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum şi operatorii de distribuţie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 657/2002 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 23 august 2005.Nr. 665.  +  AnexăREGULAMENT 23/08/2005