LEGE nr. 256 din 21 septembrie 2005pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 23 septembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005, cu următoarea modificare:– Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prin excepție de la prevederile art. 3, salariile de bază, pensiile, indiferent de sursa de finanțare, și indemnizațiile de șomaj vor fi întregite la un leu în favoarea persoanei care beneficiază de dreptul respectiv.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 21 septembrie 2005.Nr. 256.----