ORDIN nr. 4.923 din 8 septembrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 23 septembrie 2005    În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural,în temeiul art. 171 alin. (7) lit. a) şi al art. 172 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pentru anul universitar 2005/2006 se instituie un număr de 4.000 de burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural.  +  Articolul 4Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, instituţiile de învăţământ superior şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 4.923.  +  AnexăNORMA 08/09/2005