DECRET nr. 232 din 30 iunie 1986pentru modificarea unor dispoziții legale cu privire la pensia suplimentară
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 30 iunie 1986  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul ILegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifica după cum urmează:1. Articolul 64 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualitatii între persoanele asigurate, care contribuie, în acest scop, cu 3% din retributia tarifara lunară și din sporul de vechime neîntreruptă în aceeași unitate, respectiv din sporul de vechime în învățămînt.(2) Contribuția pentru pensia suplimentară se retine și se virează de către unități într-un cont special la Casa de Economii și Consemnațiuni, pentru care se acordă o dobinda de 3% anual.2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Persoanele care au contribuit, în condițiile legii, la constituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază de aceasta pensie de la data încetării activității lor ca urmare a pensionării.(2) Pensia suplimentară se stabilește în procente din retributia folosită, potrivit legii, la calcularea pensiei de asigurări sociale, după anii de contribuție, astfel:
  Timpul cît s-a contribuit% din retribuție
  5-10 ani inclusiv10-15 ani inclusiv15-20 ani inclusiv20-25 ani inclusivpeste 25 ani710131516
  3. Articolul 66 se abroga.
   +  Articolul IIDecretul Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat se modifica după cum urmează:1. Articolul 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualitatii între militarii din cadrele permanente, care contribuie, în acest scop, cu 3 la suta din retributia lor tarifara lunară.(2) Contribuția pentru pensia suplimentară se retine de unități și se virează de către acestea prin Direcția financiară a Ministerului Apărării Naționale, respectiv a Ministerului de Interne, într-un cont special la Casa de Economii și Consemnațiuni, pentru care se acordă o dobinda de 3 la suta anual.2. Articolul 61 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61(1) Militarii care au contribuit la constituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază de aceasta pensie de la data iesirii lor din cadrele permanente ca urmare a pensionării.(2) Pensia suplimentară se stabilește în procente din retributia tarifara folosită la calcularea pensiei militare, după anii de contribuție, astfel:
  Timpul cît s-a contribuit% din retribuție
  5-10 ani inclusiv10-15 ani inclusiv15-20 ani inclusiv20-25 ani inclusivpeste 25 ani710131516
  3. Articolul 62 se abroga.
   +  Articolul IIIDecretul Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților se modifica după cum urmează:1. Articolul 53 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Pensia suplimentară se bazează pe principiul mutualitatii între avocații asigurați, care contribuie, în acest scop, cu 3% din retributia lor lunară.Contribuția pentru pensia suplimentară se retine și se virează de către colegiile de avocați într-un cont special al Casei de asigurări a avocaților, la Casa de Economii și Consemnațiuni, pentru care se acordă o dobinda de 3% anual.2. Articolul 54 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54Avocații care au contribuit, în condițiile legii, la constituirea fondului pentru pensia suplimentară beneficiază de aceasta pensie de la data încetării activității lor ca urmare a pensionării.Pensia suplimentară se stabilește în procente din retributia folosită la calcularea pensiei, după anii de contribuție, astfel:
  Timpul cît s-a contribuit% din retribuție
  5-10 ani inclusiv10-15 ani inclusiv15-20 ani inclusiv20-25 ani inclusivpeste 25 ani710131516
  3. Articolul 55 se abroga.
   +  Articolul IV(1) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară o perioadă potrivit reglementărilor în vigoare pînă la data prezentului decret și o perioadă mai mare de 5 ani cu 3 la suta li se calculează pensia suplimentară potrivit prezentului decret, în raport cu toți anii de contribuție.(2) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară o perioadă potrivit reglementărilor în vigoare pînă la data prezentului decret și o perioadă mai mica de 5 ani cu 3 la suta li se calculează pensia suplimentară potrivit reglementărilor în vigoare pînă la această dată, în raport cu toți anii de contribuție.  +  Articolul VPrevederile prezentului decret se aplică începînd cu data de 1 iulie 1986.------