ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 septembrie 2005    Primele etape ale procedurii de reprezentare a României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, cu sediul la Washington DC, constând în angajarea avocaţilor, obţinerea de la curte a tuturor documentelor cauzei şi numirea conciliatorului/arbitrului celui mai potrivit, trebuie parcurse într-un termen foarte scurt, de regulă maximum 90 de zile de la primirea notificării. Iniţierea unor proceduri de selecţie a caselor de avocaţi după primirea cererii creează riscul ca partea română să nu fie reprezentată ori să fie reprezentată necorespunzător, datorită timpului scurt alocat pregătirii apărării. De asemenea, numirea conciliatorilor/arbitrilor fără implicarea corespunzătoare a părţii române poate crea dezavantaje majore acesteia în derularea procedurii de conciliere.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ministerul Finanţelor Publice, pe baza mandatului dat de conducătorul instituţiei publice citate în cauză, reprezintă instituţia publică sau România, după caz, în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, cu sediul la Washington DC.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea mandatului acordat, Ministerul Finanţelor Publice va selecta, în vederea formulării apărării, mai multe societăţi profesionale civile de avocaţi din România sau din străinătate, specializate în litigii internaţionale, prin procedura stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Prin ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (1) se stabileşte şi procedura de selecţie a arbitrilor desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale. (3) Din comisiile de selecţie ce vor fi stabilite prin ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (1) şi (2) va face parte şi un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. (4) Nominalizarea de către Ministerul Finanţelor Publice a avocaţilor şi arbitrilor dintre cei desemnaţi, pentru fiecare litigiu, se va face cu avizul instituţiei publice care acordă mandatul de reprezentare. (5) Plata cheltuielilor necesare reprezentării României în astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemnaţi de partea română în procedurile arbitrale, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (6) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite de către pârât prin hotărâri judecătoreşti sau arbitrale se suportă din bugetul fiecărei instituţii publice care acordă mandatul de reprezentare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 126.-------