ACORD din 13 noiembrie 1997privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoasterea reciproca a acestor inspecţii*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 27 august 1998  -------- Notă *) Traducere.PREAMBULPărţile contractante,recunoscand intensificarea traficului rutier şi, ca urmare, cresterea pericolului şi a pagubelor, care impun tuturor părţilor contractante probleme de siguranţă şi protecţie a mediului de aceeasi natura şi importanţa;dorind să obţină o mai mare uniformitate în regulile care guverneaza circulatia rutiera în Europa şi să asigure un nivel sporit de siguranţă şi protecţie a mediului;dorind sa defineasca în acest scop condiţii uniforme privind inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere, care vor fi suficient a fi indeplinite de către aceste vehicule în scopul de a fi certificate în tarile lor;intrucat timpul necesar pentru a efectua aceste inspecţii tehnice periodice ale anumitor vehicule rutiere şi cheltuielile implicate sunt factori care pot afecta condiţiile concurentei dintre operatorii de transport rutier pe teritoriile părţilor contractante, deoarece actualele sisteme de testare difera de la un teritoriu la altul;intrucat este necesar să se armonizeze cat mai mult posibil frecventa testelor şi lista componentelor care trebuie în mod obligatoriu verificate;intrucat stabilirea datei de aplicare a masurilor la care se referă acest acord trebuie să permită un timp pentru pregătirea sau completarea masurilor administrative şi tehnice cerute pentru efectuarea testelor stabilite sau extinderea scopului,au convenit urmatoarele:  +  Articolul 1Părţile contractante vor stabili reguli pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere înmatriculate sau luate în evidenta pe teritoriile lor şi vor recunoaste reciproc inspecţiile efectuate în conformitate cu aceste reguli. Regulile vor fi stabilite de cate un comitet administrativ format din reprezentantii părţilor contractante în conformitate cu regulile de procedura stabilite în anexa nr. 1 şi pe baza urmatoarelor paragrafe şi articole.În sensul prezentului acord:- termenul vehicule rutiere va include orice vehicule cu motor şi remorcile acestora;- termenul inspecţie tehnica va include inspecţia oricăror echipamente şi piese care sunt folosite pe vehiculele rutiere şi ale caror caracteristici contribuie la siguranţa circulaţiei, protectia mediului şi la economia de energie;- termenul reguli pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere va include prevederi referitoare la dovada aplicarii procedurii uniforme administrative periodice prin care autorităţile competente ale unei părţi contractante declara, după ce verificările cerute au fost efectuate, ca vehiculul rutier este conform cerințelor regulilor date. Certificatul de inspecţie tehnica, al cărui model este redat în anexa nr. 2 la acest acord, va servi ca dovada.  +  Articolul 21. O regula, după ce a fost stabilita în conformitate cu procedura indicată în anexa nr. 1, va fi comunicata de Comitetul administrativ secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite, denumit în continuare secretarul general. Cat mai curand posibil după aceea, secretarul general va transmite notificarea acestei reguli părţilor contractante.Regula va fi considerata ca adoptata, cu excepţia cazului când, într-o perioadă de 6 luni de la notificarea acesteia de către secretarul general, mai mult de o treime din părţile contractante, de la momentul notificarii, au informat secretarul general despre dezacordul lor privind aceasta regula.Regula va cuprinde urmatoarele: a) categoriile de vehicule rutiere la care se referă şi frecventa inspecţiilor acestora; b) echipamentele şi/sau piesele care se inspecteaza; c) metodele de testare, prin care orice cerinţa trebuie demonstrata; d) condiţiile pentru acordarea certificatului de inspecţie şi pentru recunoasterea reciproca a acestora; e) data (datele) la care regula intră în vigoare.Dacă este necesar, regula poate include referiri la centrele de testare acreditate de către autorităţile competente, unde pot fi efectuate inspecţiile vehiculelor rutiere.2. Când o regulă a fost adoptata, secretarul general va notifica, cat de curand posibil, tuturor părţilor contractante, specificand care părţi contractante au avut obiectii şi, în functie de aceasta, care regula nu va intra în vigoare.3. Regula adoptata va intra în vigoare la data (datele) specificata (specificate) în aceasta, ca regula anexata la acest acord, pentru toate părţile contractante care nu şi-au notificat dezacordul.4. La depunerea instrumentelor de aderare, orice noua parte contractantă poate să declare că nu se obliga să respecte anumite reguli anexate la acest acord sau că nu se obliga să respecte nici una dintre ele. Dacă, în acel moment, procedura prezentată în paragrafele 1, 2 şi 3 ale acestui articol este în derulare pentru un proiect de regula, secretarul general va comunică acest proiect de regula noii părţi contractante şi proiectul va intra în vigoare ca regula pentru noua parte contractantă numai în condiţiile specificate în paragraful 3 al acestui articol, timpul permis fiind înregistrat de la data comunicarii proiectului către acea parte contractantă. Secretarul general va notifica tuturor părţilor contractante data intrarii în vigoare a acestei reguli. El va comunică, de asemenea, acestora toate declaratiile privind neaplicarea unor anumite reguli pe care orice parte contractantă poate să le faca în conformitate cu termenii acestui paragraf.5. Orice parte contractantă care aplica o regulă poate oricand sa notifice secretarului general, cu un an înainte, ca administratia sa intenţionează sa inceteze aplicarea acesteia. Astfel de notificare va fi comunicata de către secretarul general celorlalte părţi contractante.6. Orice parte contractantă care nu aplica o regulă poate notifica oricand secretarului general ca intenţionează pe viitor sa o aplice, iar regula va intra în vigoare pentru aceasta parte contractantă la 60 de zile după aceasta notificare. Secretarul general va notifica tuturor părţilor contractante asupra fiecarei intrari în vigoare a unei noi reguli pentru o noua parte contractantă, efectuata în conformitate cu termenii acestui paragraf.7. Părţile contractante pentru care o regulă este în vigoare vor fi denumite în continuare părţi contractante care aplica o regulă.8. Regulile prezentate ca anexa la acest acord vor fi parte integrantă a acestuia.  +  Articolul 3Regulile anexate la acest acord pot fi modificate în conformitate cu urmatoarea procedura:1. Amendamentele la reguli vor fi stabilite de către Comitetul administrativ descris la art. 1 şi 2, în conformitate cu procedura indicată în anexa nr. 1. Un amendament la o regulă, după ce a fost stabilit, va fi comunicat secretarului general de către Comitetul administrativ. Cat mai curand posibil după aceasta, secretarul general va notifica acest amendament părţilor contractante care aplica regula.2. Un amendament la o regulă va fi considerat ca adoptat, exceptand cazul când, într-o perioadă de 6 luni de la notificarea acestuia de către secretarul general, mai mult de o treime dintre părţile contractante care aplica regula la data notificarii a informat secretarul general despre dezacordul lor faţă de amendament. Dacă după această perioadă secretarul general nu a primit declaratii de dezacord de la mai mult de o treime dintre părţile contractante care aplica regula, acesta va declara cat mai curand posibil amendamentul ca fiind adoptat şi obligatoriu pentru acele părţi contractante care aplica regula şi care nu s-au declarat împotriva acestuia. Când o regulă este amendata şi cel puţin o cincime dintre părţile contractante care aplica regula neamendata şi, ca urmare, declara ca doreste sa continue aplicarea regulii neamendate, regula neamendata va fi considerata ca o alternativa a regulii amendate şi va fi oficial incorporată ca atare în regula, cu efect de la data adoptarii amendamentului sau a intrarii acestuia în vigoare. În acest caz, oblibaţiile părţilor contractante care aplica regula vor fi aceleasi cu cele definite la paragraful 1.3. Dacă între data notificarii amendamentului la o regulă de către secretarul general şi data intrarii ei în vigoare o noua parte contractantă va adera la acest acord, regula respectiva nu va intra în vigoare pentru aceasta parte contractantă mai devreme de doua luni după ce a acceptat oficial amendamentul sau la 2 luni după expirarea unei perioade de 6 luni de la comunicarea secretarului general către acea parte contractantă a amendamentului propus.  +  Articolul 41. Tarile membre ale Comisiei Economice pentru Europa, tarile admise în comisie cu calitate consultativa în conformitate cu paragraful 8 al Termenilor de referinţa ai comisiei şi organizaţiile de integrare economica regionala, constituite de tarile membre ale Comisiei Economice pentru Europa, către care tarile lor membre au transferat puteri în domeniile acoperite de acest acord, inclusiv puterea de a lua decizii obligatorii pentru tarile lor membre, pot deveni părţi contractante la acest acord.Pentru determinarea numarului de voturi la care se face referire la art. 2, paragraful 1, şi la art. 3, paragraful 2, organizaţiile de integrare economica regionala voteaza cu numărul de voturi al tarilor lor membre care sunt membre ale Comisiei Economice pentru Europa.2. Tarile membre ale Organizaţiei Natiunilor Unite, care pot participa la anumite activităţi ale Comisiei Economice pentru Europa, în conformitate cu paragraful 11 al Termenilor de referinţa ai comisiei, şi organizaţiile de integrare economica regionala ale acestor tari, către care tarile lor membre au transferat puteri în domenii acoperite de acest acord, inclusiv puterea de a lua decizii obligatorii pentru tarile lor membre, pot deveni părţi contractante la acest acord.Pentru determinarea numarului de voturi la care se face referire la art. 2, paragraful 1, şi la art. 3, paragraful 2, organizaţiile de integrare economica regionala voteaza cu numărul de voturi al tarilor lor membre, care sunt membre ale Organizaţiei Natiunilor Unite.3. Tarile la care se face referire la paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol pot deveni părţi contractante la acord: a) prin semnarea lui fără rezerva unei ratificari; b) prin ratificare după semnarea lui sub rezerva ratificarii; c) prin aderarea la acesta.4. Ratificarea sau aderarea vor fi efectuate prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite.5. Acordul va fi deschis pentru semnare de la data de 13 noiembrie 1997 până la data de 30 iunie 1998 inclusiv. După această dată, acordul va fi deschis pentru aderare.  +  Articolul 51. Acordul va intra în vigoare la 60 de zile după ce cinci dintre tarile la care se face referire în paragraful 1 al art. 4 au semnat fără rezerva unei ratificari sau au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare.2. Pentru orice tara care a ratificat sau a aderat la acord după intrarea lui în vigoare, acest acord va intra în vigoare la 60 de zile după ce tara respectiva a depus instrumentele sale de ratificare sau de aderare.  +  Articolul 61. Orice parte contractantă poate să denunte acest acord prin notificare adresata secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite.2. Denuntarea va avea efect la 12 luni după data primirii de către secretarul general a unei astfel de notificari.  +  Articolul 71. Orice tara poate, în momentul semnarii acestui acord, fără rezerva ratificarii, sau la depunerea instrumentelor sale de ratificare sau de aderare ori oricand după aceasta, sa declare printr-o notificare adresata secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite ca acest acord se va extinde la toate sau la oricare dintre teritoriile pentru care este responsabila în privinta relatiilor internationale. Acordul se va extinde asupra teritoriului sau teritoriilor menţionate în notificare, începând cu a 60-a zi de la primirea acestuia de către secretarul general sau, dacă în acea zi acordul nu a intrat inca în vigoare, de la intrarea sa în vigoare.2. Orice tara care a facut o declaratie în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol, extinzand acest acord asupra oricărui teritoriu pentru care este responsabila în privinta relatiilor internationale, poate denunta acordul separat pentru acel teritoriu, în conformitate cu prevederile art. 6.  +  Articolul 81. Orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante, referitor la interpretarea sau la aplicarea acestui acord, va fi rezolvat, pe cat posibil, prin negocieri între acestea.2. Orice diferend care nu se rezolva prin negocieri va fi supus arbitrajului, dacă oricare dintre părţile contractante care sunt în litigiu cere acest lucru şi, în consecinţa, va fi prezentat unuia sau mai multor arbitri aleşi prin acordul părţilor în litigiu. Dacă în decurs de 3 luni de la data cererii de arbitraj părţile în litigiu nu sunt capabile sa convina asupra alegerii unui arbitru sau unor arbitri, oricare dintre aceste părţi contractante poate cere secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite sa numeasca un singur arbitru, caruia i se va prezenta diferendul pentru decizie.3. Decizia arbitrului sau a arbitrilor numiti în conformitate cu paragraful 2 al acestui articol va fi obligatorie pentru părţile contractante în litigiu.  +  Articolul 91. Fiecare parte contractantă poate, la momentul semnarii, ratificarii sau aderarii la acest acord, sa declare că nu se considera obligata să respecte art. 8 al acordului. Celelalte părţi contractante nu vor fi obligate să respecte art. 8 faţă de oricare parte contractantă care a declarat o astfel de rezerva.2. Orice parte contractantă care a declarat o astfel de rezerva ca cea prezentată la paragraful 1 al acestui articol poate, în orice moment, să-şi retraga aceasta rezerva printr-o notificare adresata secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite.3. Nici o alta rezerva la acest acord sau la regulile anexate la aceasta nu va fi permisa, dar oricare parte contractantă poate declara, în conformitate cu termenii art. 1, că nu intenţionează să aplice anumite reguli sau că nu intenţionează să aplice nici una dintre acestea.  +  Articolul 10Textul acordului propriu-zis şi al anexelor sale poate fi modificat în conformitate cu urmatoarea procedura:1. Orice parte contractantă poate propune unul sau mai multe amendamente la acest acord sau la anexele sale. Textul oricărui amendament propus la acest acord şi la anexele sale va fi transmis secretarului general, care îl va transmite tuturor părţilor contractante şi va informa toate celelalte tari la care se face referire la paragraful 1 al art. 4.2. Orice amendament propus, transmis în conformitate cu paragraful 1 al acestui articol, va fi considerat ca acceptat, dacă nici o parte contractantă nu a exprimat o obiectie într-o perioadă de 6 luni de la data transmiterii amendamentului propus de către secretarul general.3. Secretarul general va notifica, cat mai curand posibil, tuturor părţilor contractante, dacă a fost exprimata o obiectie la amendamentul propus. Dacă la amendamentul propus a fost exprimata o obiectie, amendamentul va fi considerat ca respins şi nu va avea nici un efect. Dacă o astfel de obiectie nu a fost exprimata, amendamentul va intra în vigoare pentru toate părţile contractante la 3 luni după expirarea perioadei de 6 luni, la care se face referire la paragraful 2 al acestui articol.  +  Articolul 11În completarea notificarii prevăzute la art. 2, 3 şi 5 ale acestui acord, secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite va notifica părţilor contractante despre: a) semnaturile, ratificarile, aderarile, în conformitate cu art. 4; b) datele de intrare în vigoare ale acestui acord, în conformitate cu art. 5; c) denuntarile, în conformitate cu art. 6; d) notificarile primite, în conformitate cu art. 7; e) declaratiile şi notificarile primite, în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale art. 9; f) intrarea în vigoare a oricărui amendament, în conformitate cu paragrafele 1 şi 2 ale art. 3; g) intrarea în vigoare a oricărui amendament, în conformitate cu paragraful 3 al art. 5.  +  Articolul 12Organismele sau instituţiile desemnate şi direct supravegheate de către partea contractantă pot să efectueze inspecţiile tehnice periodice în conformitate cu acest acord, în numele altei părţi contractante.  +  Articolul 13După data de 30 iunie 1998, originalul acestui acord va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite, care va transmite copii autentificate către fiecare dintre tarile menţionate în paragrafele 1 şi 2 ale art. 4.Drept pentru care subsemnatii, fiind deplin împuterniciţi, am semnat prezentul acord.Semnat la Viena la 13 noiembrie 1997, într-un singur exemplar, în limbile engleza, franceza şi rusa, cele trei texte fiind egal autentice.  +  Anexa 1 COMPONENTA ŞI REGULILE DE PROCEDURA ALE COMITETULUI ADMINISTRATIV  +  Articolul 1Comitetul administrativ va fi format din reprezentantii tuturor părţilor contractante la acest acord.  +  Articolul 2Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Natiunilor Unite va asigura comitetului servicii de secretariat.  +  Articolul 3Comitetul va alege, la prima sesiune din fiecare an, un presedinte şi un vicepresedinte.  +  Articolul 4Secretarul general al Natiunilor Unite va convoca comitetul sub auspiciile Comisiei Economice pentru Europa ori de cate ori se solicita stabilirea unei noi reguli sau a unui nou amendament la o regulă.  +  Articolul 5Noile reguli propuse se vor supune la vot. Fiecare tara parte contractantă la acord va avea un vot. Cvorumul necesar pentru luarea unei decizii este constituit din cel puţin jumătate din numărul părţilor contractante. Pentru determinarea cvorumului, organizaţiile de integrare economica regionala care sunt părţi contractante la acord voteaza cu numărul de voturi al tarilor lor membre. Reprezentantul unei organizaţii de integrare economica regionala poate ceda voturile tarilor suverane din care este constituita. Noile proiecte de reguli vor fi stabilite prin votul unei majoritati de două treimi din numărul celor prezenţi şi cu drept de vot.  +  Articolul 6Propunerile de amendamente la reguli vor fi supuse la vot. Fiecare tara parte contractantă la acord, care aplica regula, va avea un vot. Cvorumul necesar pentru luarea unei decizii este constituit de cel puţin jumătate din numărul părţilor contractante care aplica o regulă. Pentru determinarea cvorumului, organizaţiile de integrare economica regionala, care sunt părţi contractante la acord, voteaza cu numărul de voturi ale tarilor lor membre. Reprezentantul unei organizaţii de integrare economica regionala poate ceda voturile acesteia tarilor suverane din care este alcatuita şi care aplica regula. Proiectele de amendamente la reguli vor fi stabilite prin votul unei majoritati de două treimi din numărul celor prezenţi şi cu drept de vot.  +  Anexa 2 CERTIFICATUL INTERNATIONAL DE INSPECŢIE TEHNICA1. Centrele de inspecţie tehnica acreditate sunt răspunzătoare pentru derularea testelor de inspecţie, acordarea certificării conformitatii cu cerinţele de inspecţie ale regulii/regulilor aplicabile, anexate la Acordul de la Viena din 1997, şi pentru precizarea datei limita pentru noua inspecţie la pct. 12.5 din certificatul international de inspecţie tehnica, al cărui model este redat în continuare.2. Certificatul international de inspecţie tehnica va contine informaţiile indicate în continuare. Acesta poate fi o brosura de format A6 (148x105 mm), cu o coperta verde şi pagini interioare albe sau o foaie de hartie format A4 (210x197 mm), de culoare verde sau alba, impaturita în format A6, în asa fel încât secţiunea cuprinzand simbolul distinctiv al tarii sau al Organizaţiei Natiunilor Unite să apară pe faţa certificatului pliat.3. Capitolele din certificat şi conţinutul acestuia vor fi tiparite în limba părţii contractante care îl elibereaza, mentinandu-se numerotarea acestora.4. Rapoartele de inspecţie periodica, care sunt folosite de către părţile contractante la acord, pot fi utilizate ca o alternativa. O mostra a acestora va fi transmisa secretarului general al Organizaţiei Natiunilor Unite pentru informarea părţilor contractante.5. Autorităţile competente sunt singurele abilitate sa completeze datele din certificatele internationale de inspecţie tehnica, de mana, la masina de scris sau la calculator, cu caractere latine.
     
    (continuare)
     
    CONŢINUTUL CERTIFICATULUI INTERNAŢIONAL DE INSPECŢIE TEHNICĂ
     
     
    Spaţiu pentru simbolul distinctiv al ţării
    sau al Organizaţiei Naţiunilor Unite
    ........................................................................
    (Autoritatea administrativă responsabilă pentru inspecţia tehnică)
     
     
    ........................................................................1)
    CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTROLE TECHNIQUE2)
     
     
     
    1) Titlul Certificat internaţional de inspecţie tehnică în limba naţională.
    2) Titlul în limba franceză.
     
    (continuare)
     
    CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE INSPECŢIE TEHNICĂ
     
    1. Numărul de înmatriculare ................................................
    2. Numărul de identificare al vehiculului ..................................
    3. Prima înmatriculare după fabricaţie (ţara, autoritatea) ...............1)
    4. Data primei înmatriculări după fabricaţie ...............................
    5. Data inspecţiei tehnice .................................................
     
    CERTIFICAT DE CONFORMITATE
     
    6. Acest certificat este eliberat pentru vehiculul identificat la pct. 1 şi 2 şi care, la data menţionată la pct. 5, se conformează cu regula/regulile anexate la Acordul din 1997 privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii.
    7. Vehiculul trebuie să efectueze următoarea inspecţie tehnică în conformitate cu regula/regulile de la pct. 6 nu mai târziu de:
    Data (luna/anul) ...........................................................
    8. Eliberat de .............................................................
    9. La (locul) ..............................................................
    10. Data ...................................................................
    11. Semnătura ..............................................................
     
    2)
     
     
    1) Dacă informaţia este disponibilă, autoritatea şi ţara unde vehiculul a fost înmatriculat, prima dată după fabricaţie.
    2) Sigiliul sau ştampila autorităţii care a eliberat certificatul.
     
    (continuare)
     
    12. Inspecţii tehnice periodice ulterioare3)
    12.1. Eliberat de (centrul de inspecţie tehnică) .........................4)
    12.2. (Ştampila)
    12.3. Data .................................................................
    12.4. Semnătura ............................................................
    12.5. Următoarea inspecţie tehnică va fi efectuată nu mai târziu de (luna/anul) ................................................................ ............................................................................
     
     
     
     
     
     
     
     
   
  ------------------    3) Punctele 12.1. - 12.5. vor fi repetate, dacă certificatul va fiutilizat pentru urmatoarele inspecţii tehnice periodice anuale.    4) Numele, adresa, tara centrului de inspecţie tehnica acreditat deautoritatea competentă.----------