HOTĂRÂRE nr. 327 din 24 august 2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 14 septembrie 2005    În temeiul art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 167/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 30 septembrie 2004, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan LupaşcuBucureşti, 24 august 2005.Nr. 327.  +  AnexăREGULAMENT 24/08/2005