RECTIFICARE nr. 73 din 29 iunie 2005la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2005    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la anexa nr. 1 "Denumirea şi sediile unităţilor aflate în subordinea Administraţiei Naţionale «Apele Române» (anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002), lit. A "Unităţi cu personalitate juridică", la pct. 2, în loc de: "2. Direcţia Apelor Crişuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crişuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 25, judeţul Bihor;" se va citi: "2. Direcţia Apelor Crişuri, organizată la nivelul districtului de bazin Crişuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, judeţul Bihor;"._________