HOTĂRÎRE Nr. 184 din 31 martie 1995cu privire la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 31 martie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNIC (1) Începând cu data de 1 aprilie 1995, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 75.000 lei lunar pentru un program complet de 170 de ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 441,20 lei/ora. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor majoră numai salariile de baza individuale de până la 75.000 lei lunar brut. (3) Pentru persoanele beneficiare de alocaţie de sprijin sau ajutor de integrare profesională, aflate în plata la data de 31 martie 1995 inclusiv, cuantumul drepturilor respective se va recalcula în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1991, republicată, în funcţie de salariul de baza minim brut pe ţara de 75.000 lei, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat--------------------