HOTĂRÂRE nr. 328 din 24 august 2005pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 8 septembrie 2005  În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, ale art. 24 alin. (1) și ale art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere art. III din titlul XV "Modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Codul deontologic al magistraților, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 144/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 mai 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele
  Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător dr. Dan Lupașcu
  București, 24 august 2005.Nr. 328.  +  ANEXĂCODUL DEONTOLOGIC al judecătorilor și procurorilor