ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 septembrie 2005    Ţinând seama de prevederile Legii nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin care s-a înfiinţat în subordinea ministrului administraţiei şi internelor Direcţia generală anticorupţie, ca structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu,luând în considerare faptul că accelerarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică constituie una dintre sarcinile prioritare pe Capitolul 24 "Justiţie şi afaceri interne", a cărei neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană,pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană, în contextul monitorizării stricte pe care Comisia Europeană o aplică,se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare pentru ca ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei generale anticorupţie să fie abilitaţi să efectueze activităţi de descoperire a infracţiunilor de corupţie ce intră în competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi acordarea pentru personalul acestei structuri a unor sporuri specifice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei generale anticorupţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt ofiţerii de poliţie judiciară competenţi să efectueze, în condiţiile prevăzute de lege, activităţi de prevenire şi descoperire, precum şi actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent, privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 2Magistraţii, indiferent de funcţia pe care o deţin, detaşaţi în funcţii de conducere la Direcţia generală anticorupţie şi la structurile subordonate acesteia, din Ministerul Administraţiei şi Internelor, beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute pentru judecătorii şi procurorii detaşaţi în funcţii de conducere în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, potrivit art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3La articolul 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Poliţiştii care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază de un spor lunar de 30% din salariul de bază."  +  Articolul 4Articolul 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Persoanele arestate preventiv în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticorupţie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, deservite de personal detaşat de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor."  +  Articolul 5Acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 se face în limita bugetului aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2005.Nr. 120.-------