ORDIN nr. 1.358 din 17 august 2005privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 septembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 60 lit. a) şi ale art. 61 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 9 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, ale art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, ale art. 13 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor corespunzătoare, prevăzute la art. 58 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n) şi o) şi la art. 61 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, la art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, la art. 11 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, la art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză se efectuează de personalul împuternicit de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, în baza legitimaţiei nominale de control, ale cărei model, formă şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Locul de încadrare, funcţiile şi competenţa de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale personalului împuternicit de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Modul de eliberare a legitimaţiilor de control şi evidenţa controalelor executate în baza acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Modelul şi conţinutul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se aprobă prin decizie a directorului general al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi conţin datele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Inspectoratul rutier din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 658/2002 privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2002, se abrogă.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 17 august 2005.Nr. 1.358.  +  Anexa 1  +  Anexa 2*Font 9*            Locul de încadrare, funcţiile şi competenţa de control,          constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale personalului    împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului───┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ Competenţa de control, constatare şi │Nr │ │ Locul de încadrare │ sancţionare a contravenţiilor │crt│ Funcţia │ personalului ├───────────────────────────────────┬──────────┤   │ │ împuternicit │ │Competenţa│   │ │ │ Reglementare │de control│───┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤ 1.│- secretar general│Secretariatul general│ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │   │ │al Ministerului │ nr. 109/2005 │ │   │ │Transporturilor, │ Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 │ │   │ │Construcţiilor şi │ Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 │ │   │ │Turismului │ Legea nr. 38/2003 │ Toată │   │ │ │ Hotărârea Guvernului nr. 951 /1995│ tara │   │ │ │ Hotărârea Guvernului nr. 1374/2000│ │   │ │ │ Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 │ │   │ │ │ Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003│ │───┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤ 2.│- director general│Corpul de control al │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │   │- şef de serviciu │ministrului │nr. 109/2005 │ │   │- expert │transporturilor, │Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 │ │   │ │construcţiilor şi │Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 │ │   │ │turismului │Legea nr. 38/2003 │ Toată │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 │ ţara │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1374/2000 │ │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 │ │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003 │ │───┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤ 3.│- director genera │Direcţia generală │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │   │- director general│infrastructură şi │nr. 109/2005 │ │   │adjunct │transport rutier │Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 │ │   │- şef serviciu │ │Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 │ │   │- inspector │ │Legea nr. 38/2003 │ Toată │   │- expert │ │Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 │ ţara │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1374/2000 │ │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 │ │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003 │ │───┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┤ 4.│ │Autoritatea Rutieră │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │   │ │Română - A.R.R. │nr. 109/2005 │ │   │ │a) aparatul central │Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 │ │   │- director general│ │Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 │ │   │- director general│ │Legea nr. 38/2003 │ Toată │   │ adjunct │ │Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 │ ţara │   │- director │ │Hotărârea Guvernului nr. 1374/2000 │ │   │- şef serviciu │ │Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 │ │   │- şef birou │ │Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003 │ │   │- inspector │ │ │ │   │ │ ├───────────────────────────────────┼──────────┤   │ │ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │   │- şef agenţie │b) agenţiile judeţene│nr. 109/2005 │ │   │- inspector │a municipiului │Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 │ │   │- referent │Bucureşti şi a │Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 │ │   │ │serviciilor de │Legea nr. 38/2003 │ Toată │   │ │inspecţie şi │Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 │ ţara │   │ │control frontiera │Hotărârea Guvernului nr. 1374/2000 │ │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 │ │   │ │ │Hotărârea Guvernului nr. 1173/2003 │ │───┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┘  +  Anexa 3MODUL DE ELIBERAREa legitimaţiilor de control şi evidenţa controalelorexecutate în baza acestora1. Legitimaţiile de control se atribuie de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se eliberează de către Inspectoratul rutier din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care va ţine evidenţa acestora într-un registru.2. Anual legitimaţiile de control se vor viza pentru valabilitate de către secretarul de stat coordonator al activităţii de transport rutier.3. Pentru personalul încadrat la sediul central, la agenţiile Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi la serviciile de inspecţie şi control frontieră eliberarea legitimaţiilor de control se face la cererea acestora, adresată inspectorului-şef al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.4. Lista nominală a persoanelor din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cuprinse în anexa nr. 2, care beneficiază de legitimaţii de control, se aprobă de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea secretarului general al ministerului.5. Inspectoratul rutier din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va ţine evidenţa centralizată a tuturor controalelor executate de agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., serviciile de inspecţie şi control teritoriale, precum şi de personalul propriu, în baza prevederilor art. 58 lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n) şi o) şi ale art. 61 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 55 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, ale art. 11 din Normele privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2003 privind atribuirea electronică şi distribuirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfă, precum şi ale art. 12 lit. c), e) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză.-----------