ORDONANŢĂ nr. 50 din 25 august 2005pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 31 august 2005  Având în vedere participarea României, prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, începând cu anul 2005, ca stat membru cu drepturi depline la Programul pentru dezvoltare economică şi creare a locurilor de muncă la nivel local (Programul LEED - Local Employment and Economic Development Programme) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în scopul de a beneficia de expertiza, metodologiile şi instrumentele de lucru specifice ale acestui program, este necesară asigurarea cadrului legal pentru plata cotizaţiei anuale din bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILa punctul II "Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor instituţii centrale" din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia 46 se introduce o nouă poziţie, poziţia 47, cu următorul cuprins:
                 
    Nr. crt.Denumirea organizaţieiSediulAnul înfiinţăriiAnul aderării RomânieiInstituţia română care coordonează relaţiile cu organizaţia internaţională respectivăExplicaţii
    "47.OCDE - Programul pentru dezvoltare economică şi creare a locurilor de muncă la nivel local (Programul LEED - Local Employment and Economic Development Programme)Paris19612004Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi CooperaţieRomânia participă ca membru cu drepturi depline din decembrie 2004"
   +  Articolul II (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale a României, ca stat membru cu drepturi depline, la Programul pentru dezvoltare economică şi creare a locurilor de muncă la nivel local (Programul LEED - Local Employment and Economic Development Programme) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), începând cu anul 2005. (2) Fondurile necesare pentru plata cotizaţiei prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. (3) Pentru anul 2005 echivalentul în lei al sumei de 25.759 euro, reprezentând plata cotizaţiei prevăzute la alin. (1), se asigură din bugetul aprobat pe anul 2005 al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, prin redistribuire între alineatele titlului "Transferuri".  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful CancelarieiPrimului-Ministru,Constantin GheorghePreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şiMijlocii şi Cooperaţie,Eugen Ovidiu Chirovicip. Ministrul afacerilor externe,Valentin Naumescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Nicolae Ivan,secretar de statBucureşti, 25 august 2005.Nr. 50. ----------