HOTĂRÂRE nr. 916 din 11 august 2005privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 23 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, pe facultăţi şi departamente, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu şi specializările acestora, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă structura specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, prevăzută în anexa nr. 3. (2) Specializările sunt programe de studii care concretizează oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior.  +  Articolul 4Repartizarea specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu pe facultăţi şi departamente se stabileşte, în baza autonomiei universitare, de către senatele universităţilor.  +  Articolul 5 (1) Structurile şi specializările prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 funcţionează începând cu anul universitar 2005/2006, pentru anul întâi de studii. (2) Specializările prevăzute în anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se regăsesc în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, intră în lichidare începând cu anul universitar 2005/2006.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Dumitru Miron,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 11 august 2005.Nr. 916.  +  Anexa 1                  STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR              ACREDITATE SAU AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU    A. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT
         
    Nr. crt.INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORFACULTĂŢI/DEPARTAMENTE
    1Universitatea "Politehnica" din BucureştiFacultatea de Inginerie Electrică
    Facultatea de Energetică
    Facultatea de Automatică şi Calculatoare
    Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
    Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
    Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
    Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
    Facultatea de Transporturi
    Facultatea de Inginerie Aerospaţială
    Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
    Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
    Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
    Facultatea de Ştiinţe Aplicate
    2Universitatea Tehnică de Construcţii din BucureştiFacultatea de Construcţii Civile Industriale şi Agricole
    Facultatea de Hidrotehnică
    Facultatea de Căi Ferate Drumuri şi Poduri
    Facultatea de Instalaţii
    Facultatea de Utilaj Tehnologic
    Facultatea de Geodezie
    Departamentul de Inginerie şi Comunicare (cu predare în limbi străine)
    3Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din BucureştiFacultatea de Arhitectură
    Facultatea de Arhitectură de Interior
    Facultatea de Urbanism
    4Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din BucureştiFacultatea de Agricultură
    Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală
    Facultatea de Horticultură
    Facultatea de Zootehnie
    Facultatea de Medicină Veterinară
    Facultatea de Biotehnologii
    Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului
    Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - filiala Slatina
    Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - filiala Călăraşi
    5Universitatea din BucureştiFacultatea de Administraţie şi Afaceri
    Facultatea de Biologie
    Facultatea de Chimie
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Filosofie
    Facultatea de Fizică
    Facultatea de Geografie
    Facultatea de Geologie şi Geofizică
    Facultatea de Istorie
    Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
    Facultatea de Matematică şi Informatică
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
    Facultatea de Ştiinţe Politice
    Facultatea de Teologie Baptistă
    Facultatea de Teologie Ortodoxă
    Facultatea de Teologie Romano-Catolică
    Departamentul de Tehnologii
    6Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din BucureştiFacultatea de Medicină
    Facultatea de Medicină Dentară
    Facultatea de Farmacie
    Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală
    7Academia de Studii Economice din BucureştiFacultatea de Economie Generală
    Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului
    Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
    Facultatea de Comerţ
    Facultatea de Management
    Facultatea de Marketing
    Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
    Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
    Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
    Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
    8Universitatea Naţională de Muzică din BucureştiFacultatea de Interpretare Muzicală
    Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală
    9Universitatea Naţională de Arte din BucureştiFacultatea de Arte Plastice
    Facultatea de Arte Decorative şi Design
    Facultatea de Istoria şi Teoria Artei
    10Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din BucureştiFacultatea de Teatru
    Facultatea de Film
    11Academia Naţională de Educaţie Fizică şi SportFacultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Kinetoterapie
    12Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din BucureştiFacultatea de Administraţie Publică
    Facultatea de Ştiinţe Politice
    Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
    13Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba IuliaFacultatea de Istorie şi Filologie
    Facultatea de Ştiinţe
    Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
    Facultatea de Teologie Ortodoxă
    14Universitatea "Aurel Vlaicu" din AradFacultatea de Inginerie
    Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
    Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială
    Facultatea de Ştiinţe Exacte
    Facultatea de Teologie
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    15Universitatea din BacăuFacultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
    Facultatea de Inginerie
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Ştiinţe
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    16Universitatea de Nord din Baia MareFacultatea de Inginerie
    Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Ştiinţe
    17Universitatea "Transilvania" din BraşovFacultatea de Inginerie Mecanică
    Facultatea de Inginerie Tehnologică
    Facultatea de Ştiinţa şi Facultatea de Ingineria Materialelor
    Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
    Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
    Facultatea de Industria Lemnului
    Facultatea de Construcţii
    Facultatea de Matematică şi Informatică
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Muzică
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
    Facultatea de Medicină
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Drept şi Sociologie
    18Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaFacultatea de Arhitectură şi Urbanism
    Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
    Facultatea de Automatică şi Calculatoare
    Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
    Facultatea de Inginerie Electrică
    Facultatea de Construcţii de Maşini
    Facultatea de Mecanică
    Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
    19Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-NapocaFacultatea de Agricultură
    Facultatea de Horticultură
    Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
    Facultatea de Medicină Veterinară
    20Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-NapocaFacultatea de Matematică şi Informatică
    Facultatea de Fizică
    Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
    Facultatea de Biologie şi Geologie
    Facultatea de Geografie
    Facultatea de Ştiinţa Mediului
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Istorie şi Filosofie
    Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
    Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
    Facultatea de Studii Europene
    Facultatea de Business
    Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Teologie Ortodoxă
    Facultatea de Teologie Greco-Catolică
    Facultatea de Teologie Reformată
    Facultatea de Teologie Romano-Catolică
    Facultatea de Teatru şi Televiziune
    21Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-NapocaFacultatea de Medicină
    Facultatea de Medicină Dentară
    Facultatea de Farmacie
    22Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-NapocaFacultatea de Interpretare Muzicală
    Facultatea de Artă Scenică
    Facultatea Teoretică
    Facultatea de Muzică Piatra Neamţ
    23Universitatea de Artă şi Design din Cluj-NapocaFacultatea de Arte Plastice
    Facultatea de Arte Decorative şi Design
    24Universitatea "Ovidius" din ConstanţaFacultatea de Litere
    Facultatea de Teologie
    Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice
    Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
    Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Fizică, Chimie şi Tehnologia Petrolului
    Facultatea de Matematică şi Informatică
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Medicină Generală
    Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie
    Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă
    Facultatea de Construcţii
    Facultatea de Arte
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
    25Universitatea Maritimă din ConstanţaFacultatea de Navigaţie şi Transport Naval
    Facultatea de Electromecanică Navală
    26Universitatea din CraiovaFacultatea de Matematică-Informatică
    Facultatea de Fizică
    Facultatea de Chimie
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie
    Facultatea de Teologie
    Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative «N. Titulescu»
    Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
    Facultatea de Mecanică
    Facultatea de Electrotehnică
    Facultatea de Electromecanică
    Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
    Facultatea de Horticultură
    Facultatea de Agricultură
    Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta-Turnu Severin
    27Universitatea de Medicină şi Farmacie din CraiovaFacultatea de Medicină
    Facultatea Moaşe şi Asistenţă Medicală
    Facultatea de Medicină Dentară
    Facultatea de Farmacie
    28Universitatea "Dunărea de Jos" din GalaţiFacultatea de Mecanică
    Facultatea de Nave
    Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică
    Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor
    Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor
    Facultatea de Inginerie din Brăila
    Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
    Facultatea de Medicină
    Facultatea de Ştiinţe
    Facultatea de Litere şi Teologie
    Facultatea de Istorie şi Filosofie
    Facultatea de Arte
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Filologie, Istorie şi Ştiinţe Administrative din Cahul, Republica Moldova
    Facultatea de Ştiinţe din Cahul, Republica Moldova
    Facultatea de Ştiinţe Inginereşti din Cahul, Republica Moldova
    29Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din IaşiFacultatea de Automatică şi Calculatoare
    Facultatea de Inginerie Chimică
    Facultatea de Construcţii şi Instalaţii
    Facultatea de Construcţii de Maşini
    Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
    Facultatea de Electrotehnică
    Facultatea de Hidrotehnică
    Facultatea de Mecanică
    Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
    Facultatea de Textile-Pielărie
    Facultatea de Arhitectură «G.M. Cantacuzino»
    30Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din IaşiFacultatea de Agricultură
    Facultatea de Horticultură
    Facultatea de Zootehnie
    Facultatea de Medicină Veterinară
    31Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IaşiFacultatea de Biologie
    Facultatea de Chimie
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Filosofie
    Facultatea de Fizică
    Facultatea de Geografie şi Geologie
    Facultatea de Informatică
    Facultatea de Istorie
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Matematică
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
    Facultatea de Teologie Ortodoxă
    Facultatea de Teologie Romano-Catolică
    32Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din IaşiFacultatea de Medicină
    Facultatea de Medicină Dentară
    Facultatea de Farmacie
    Facultatea de Bioinginerie Medicală
    Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală
    33Universitatea de Arte "George Enescu" din IaşiInterpretare Muzicală
    Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru
    Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design
    34Universitatea din OradeaFacultatea de Arhitectură şi Construcţii
    Facultatea de Arte Vizuale
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
    Facultatea de Energetică
    Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică
    Facultatea de Istorie-Geografie
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Medicină şi Farmacie
    Facultatea de Muzică
    Facultatea de Protecţia Mediului
    Facultatea de Ştiinţe
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Ştiinţe Juridice
    Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
    Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
    Facultatea de Teologie Ortodoxă
    Facultatea de Textile şi Pielărie
    35Universitatea din PetroşaniFacultatea de Mine
    Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
    Facultatea de Ştiinţe
    36Universitatea din PiteştiFacultatea de Ştiinţe
    Facultatea de Litere
    Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
    Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare
    Facultatea de Teologie Ortodoxă
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Matematică-Informatică
    Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
    Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
    37Universitatea Petrol-Gaze din PloieştiFacultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
    Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor
    Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Litere şi Ştiinţe
    38Universitatea "Eftimie Murgu" din ReşiţaFacultatea de Inginerie
    Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative
    39Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuFacultatea de Teologie "Andrei Şaguna" Sibiu
    Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu" Sibiu
    Facultatea de Litere şi Arte
    Facultatea de Istorie şi Patrimoniu "Nicolae Lupu"
    Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth"
    Facultatea de Ştiinţe
    Facultatea de Medicină "Victor Papilian"
    Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Jurnalistică
    Departamentul Teologic Protestant
    40Universitatea "Ştefan cel Mare" din SuceavaFacultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Inginerie Alimentară
    Facultatea de Inginerie Electrică
    Facultatea de Inginerie Mecanică
    Facultatea de Istorie şi Geografie
    Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
    Facultatea de Silvicultură
    Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
    Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
    41Universitatea "Valahia" din TârgovişteFacultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
    Facultatea de Ştiinţe Umaniste
    Facultatea de Teologie
    Facultatea de Ştiinţe şi Arte
    Facultatea de Inginerie Electrică
    Facultatea de Ingineria Materialelor Mecatronică şi Robotică
    Facultatea de Ingineria Mediului şi Biotehnologii
    42Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-JiuFacultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Inginerie
    Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
    Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    43Universitatea "Petru Maior" din Târgu-MureşFacultatea de Inginerie
    Facultatea de Ştiinţe şi Litere
    Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative
    44Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu MureşFacultatea de Medicină
    Facultatea de Medicină Dentară
    Facultatea de Farmacie
    45Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-MureşFacultatea de Teatru
    Facultatea de Muzică
    46Universitatea "Politehnica" din TimişoaraFacultatea de Automatică şi Calculatoare
    Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
    Facultatea de Construcţii
    Facultatea de Arhitectură
    Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
    Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
    Facultatea de Hidrotehnică
    Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi
    Facultatea de Mecanică
    Facultatea de Inginerie Hunedoara
    Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine
    47Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din TimişoaraFacultatea de Agricultură
    Facultatea de Horticultură
    Facultatea de Management Agricol
    Facultatea de Medicină Veterinară
    Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare
    Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
    48Universitatea de Vest din TimişoaraFacultatea de Matematică şi Informatică
    Facultatea de Fizică
    Facultatea de Chimie, Biologie şi Geografie
    Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
    Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Sociologie şi Psihologie
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Arte Plastice
    Facultatea de Muzică
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    49Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din TimişoaraFacultatea de Medicină
    Facultatea de Medicină Dentară
    Facultatea de Farmacie
    50Academia Tehnică Militară din BucureştiFacultatea de Sisteme Integrate de Armament
    Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare
    51Universitatea Naţională de Apărare din BucureştiFacultatea de Comandă şi Stat Major
    52Academia Naţională de Informaţii din BucureştiFacultatea de Informaţii
    53Academia de Poliţie "A.I. Cuza" din BucureştiFacultatea de Drept
    Facultatea de Pompieri
    Facultatea de Arhivistică
    54Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din BraşovAcademia Forţelor Aeriene "Henri Coandă"
    55Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din ConstanţaFacultatea de Marină Militară
    Facultatea de Marină Civilă
    56Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din SibiuAcademia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu"
  B. INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR
         
    Nr. crt.INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORFACULTĂŢI/DEPARTAMENTE
    1Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din BucureştiFacultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
    Facultatea de Management Turistic şi Comercial
    Facultatea de Istorie
    Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale
    Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate
    Facultatea de Ştiinţe Politice
    Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
    Facultatea de Drept Cluj-Napoca
    Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca
    Facultatea de Geografia Turismului Sibiu
    Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara
    Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa
    Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale Braşov
    Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate Braşov
    2Universitatea "Titu Maiorescu" din BucureştiFacultatea de Drept
    Facultatea de Drept Târgu-Jiu
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Ştiinţe Economice Târgu-Jiu
    Facultatea de Psihologie
    Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei
    Facultatea de Medicină
    Facultatea de Medicină Dentară
    3Universitatea "Nicolae Titulescu" din BucureştiFacultatea de Drept
    Facultatea de Finanţe şi Contabilitate
    Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative
    4Universitatea Româno-Americană din BucureştiFacultatea de Drept
    Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional
    Facultatea de Informatică Managerială
    Facultatea de Management-Marketing
    Facultatea de Relaţii Comerciale şi
    Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale
    Facultatea de Studii ale Integrării Economice Europene
    5Universitatea "Hyperion" din BucureştiFacultatea de Matematică-Informatică
    Facultatea de Fizică
    Facultatea de Istorie-Geografie
    Facultatea de Filologie
    Facultatea de Psihologie-Sociologie şi Ştiinţe Politice
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Jurnalism
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Arte
    Facultatea de Electronică şi Calculatoare
    6Universitatea "Spiru Haret" din BucureştiFacultatea de Limbi şi Literaturi Străine
    Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale
    Facultatea de Management Financiar-Contabil
    Facultatea de Finanţe şi Bănci
    Facultatea de Medicină Veterinară
    Facultatea de Filosofie şi Jurnalism
    Facultatea de Sociologie-Psihologie
    Facultatea de Management, Braşov
    Facultatea de Muzică
    Facultatea de Geografie
    Facultatea de Management Financiar-Contabil, Constanţa
    Facultatea de Teatru
    Facultatea de Limba şi Literatura Română
    Facultatea de Istorie
    Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
    Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov
    Facultatea de Management Financiar-Contabil, Craiova
    Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Craiova
    Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Câmpulung-Muscel
    Facultatea de Matematică şi Informatică
    Facultatea de Arhitectură
    Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Constanţa
    Facultatea de Psihologie şi Pedagogie, Braşov
    7Universitatea "Bioterra" din BucureştiFacultatea de Management Agroturistic
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare
    Facultatea de Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
    8Universitatea Ecologică din BucureştiFacultatea de Drept
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Inginerie Managerială
    Facultatea de Management
    Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie
    Facultatea de Psihologie
    Facultatea de Ştiinţele Comunicării
    9Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gh. Cristea" din BucureştiFacultatea de Drept
    Facultatea de Relaţii Internaţionale
    Facultatea de Arte şi Ştiinţe
    10Universitatea "Athenaeum" din Municipiul BucureştiFacultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Administraţie Publică
    11Universitatea "Artifex" din Municipiul BucureştiFacultatea Finanţe şi Contabilitate
    Facultatea Management-Marketing
    12Institutul Teologic Romano-Catolic din Municipiul BucureştiFacultatea de Teologie Romano-Catolică
    13Institutul Teologic Baptist din Municipiul BucureştiFacultatea de Teologie
    14Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din AradFacultatea de Informatică
    Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
    Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
    Facultatea de Ştiinţe Juridice
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Inginerie
    Facultatea de Medicină Generală şi Medicină Dentară
    15Universitatea "George Bacovia" din BacăuFacultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
    Facultatea de Management
    Facultatea de Economia Afacerilor
    16Universitatea "George Bariţiu" din BraşovFacultatea de Drept
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    17Universitatea "Bogdan Vodă" din Municipiul Cluj-NapocaFacultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Drept
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    18Universitatea "Andrei Şaguna" din Municipiul ConstanţaFacultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
    Facultatea de Ştiinţele Comunicării şi Ştiinţe Politice
    Facultatea de Psihologie
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    19Universitatea Europeană "Drăgan" din LugojFacultatea de Drept
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Drept - Braşov
    Facultatea de Ştiinţe Economice - Braşov
    20Universitatea "Danubius" din GalaţiFacultatea de Drept
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
    21Universitatea "Petre Andrei" din IaşiFacultatea de Drept
    Facultatea de Economie
    Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială
    22Universitatea "Apolonia" din IaşiFacultatea de Medicină Dentară
    23Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Municipiul IaşiFacultatea de Drept
    24Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din PiteştiFacultatea de Management Marketing în Afaceri
    Facultatea de Finanţe Contabilitate
    Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării
    Facultatea de Management Marketing
    Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării Brăila
    Facultatea de Management Marketing în Afaceri
    Economice Râmnicu Vâlcea
    25Universitatea "Emanuel" din OradeaFacultatea de Teologie
    Facultatea de Management
    26Universitatea "Româno-Germană" din Municipiul SibiuFacultatea de Drept
    Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare
    27Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Municipiul Târgu MureşFacultatea de Drept
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
    Facultatea de Geografie
    28Universitatea "Tibiscus" din TimişoaraFacultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
    Facultatea de Design
    Facultatea de Drept şi Administraţie Publică
    Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
    Facultatea de Jurnalistică
    Facultatea de Limbi Moderne Aplicate
    Facultatea de Psihologie
    Facultatea de Ştiinţe Economice
    29Universitatea "Mihai Eminescu" din Municipiul TimişoaraFacultatea de Ştiinţe Economice
    Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Politice
  C. ŞCOLI DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARECARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN REGIM CU TAXĂ
       
    Nr. crt.INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
    1Institutul de Administraţie Publică şi a Afacerilor din Bucureşti
    2Academia Diplomatică din Bucureşti
    3Şcoala de Studii Academice Postuniversitare "Ovidiu Şincai" din Bucureşti
    4IBR - Şcoala de Studii Academice Postuniversitare din Bucureşti
    5INA - Şcoala de Studii Academice Postuniversitare din Bucureşti
    6Fundaţia "Şcoala Normală Superioară" - Şcoala de Studii Academice Postuniversitare din Bucureşti
   +  Anexa 2 STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR AUTORIZATE SĂFUNCŢIONEZE PROVIZORIU ŞI SPECIALIZĂRILE ACESTORA
         
    Nr. crt.INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORSPECIALIZĂRI AUTORIZATE SĂ FUNCŢIONEZE PROVIZORIU
    1Fundaţia "IDM" Universitatea Româno-Britanică din BucureştiAdministrarea Afacerilor
    2Fundaţia "Pro-Universitatea Media" din BucureştiJurnalism
    Administrarea Afacerilor
    Fotografie, Cinematografie, Media (regie de film şi TV, imagine de film şi TV)
    3Institutul Bancar Român din BucureştiFinanţe şi Bănci
    Gestiune Bancară
    4Institutul Teologic Penticostal din BucureştiTeologie Penticostală Pastorală
    Teologie Penticostală Didactică (la Arad)
    5Colegiul de Tehnică Dentară "Constantin Găucan" din BucureştiTehnică Dentară
    6Colegiul Universitar de Institutori "Waldorf" din BucureştiCultură Fizică - Euritmie
    7Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba-IuliaTeologie Romano-Catolică Pastorală
    8Fundaţia "Dacia" - Universitatea "Sextil Puşcariu" din BraşovFinanţe şi Bănci
    Management
    Administraţie Publică
    Gestiune Bancară
    9Institutul Teologic Adventist din Cernica-IlfovTeologie Adventistă Didactică - Limba şi Literatura Română
    Teologie Adventistă Didactică - Asistenţă socială
    Teologie Adventistă Pastorală
    10Institutul Teologic Protestant din Cluj-NapocaTeologie Protestantă Pastorală
    11Fundaţia "Sapienţia" - Universitatea "Sapienţia" din Cluj-NapocaGeografia Mediului
    Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
    Fotografie, Cinematografie, Media (regie de film, şi TV, imagine de film şi TV, montaj)
    Sociologie (la Miercurea Ciuc)
    Contabilitate şi Informatică de Gestiune (la Miercurea Ciuc)
    Economie Agroalimentară (la Miercurea Ciuc)
    Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Engleză (la Miercurea Ciuc)
    Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (la Miercurea Ciuc)
    Ingineria Produselor Alimentare (la Miercurea Ciuc)
    Comunicare Socială şi Relaţii Publice (la Miercurea Ciuc)
    Economie Generală (la Miercurea Ciuc)
    Informatică (la Târgu-Mureş)
    Pedagogie (la Târgu-Mureş)
    Comunicare şi Relaţii Publice (la Târgu-Mureş)
    Mecatronică (la Târgu-Mureş)
    Automatică şi Informatică Aplicată (la Târgu-Mureş)
    Calculatoare (la Târgu-Mureş)
    Horticultura (la Târgu-Mureş)
    Economia Mediului (la Miercurea Ciuc)
    12Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-NapocaFilosofie-Antropologie
    Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Engleză
    Asistenţă Socială
    Administraţie Publică
    Educaţie Fizică şi Sport
    Kinetoterapie
    Management
    13Universitatea "Mihai Viteazul" din CraiovaManagement
    Contabilitate şi Informatică de Gestiune
    Finanţe şi Bănci
    Limbi şi Literaturi Străine (engleză, franceză)
    Drept
    Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
    14Fundaţia "Ştefan Lupaşcu" - Institutul de Studii Europene din IaşiTraducere şi Interpretare
    Administraţie Publică
    Informatică
    Management
    Educaţie Fizică şi Sport
    Jurnalism
    Contabilitate şi Informatică de Gestiune
    15Institutul Teologic Romano-Catolic din laşiTeologie Romano-Catolică Pastorală
    Teologie Romano-Catolică Didactică
    16Universitatea "Gheorghe Zane" din IaşiMarketing
    Management
    Administraţie Publică
    Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Franceză
    17Fundaţia "Pro-Universitate Partium" - Universitatea Creştină Partium din OradeaManagement
    Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
    Limba şi Literatura Română
    Limba şi Literatura Engleză
    Limba şi Literatura Germană
    Filozofie
    Pedagogie Muzicală
    Arte Plastice (grafică)
    Teologie Reformată Didactică
    Teologie Reformată Didactică - Asistenţă Socială
    Teologie Reformată Didactică - Limba şi Literatura Germană
    Limba şi Literatura Engleză - Limba şi Literatura Română
    Asistenţă Socială
    Sociologie
    18Fundaţia "Agora" - Universitatea "Agora" din OradeaDrept
    Informatică Economică
    Management
    Contabilitate şi Informatică de Gestiune
    19Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din RomanTeologie Romano-Catolică Pastorală
    20Fundaţia "Academia Comercială" din Satu MareManagement
    Finanţe şi Bănci
    21Fundaţia Universitară "Alma Mater" - Universitatea "Alma Mater" din SibiuMarketing
    Relaţii Economice Internaţionale
    22Institutul Teologic Protestant din SibiuTeologie Protestantă Pastorală
    23Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ "Ioan Slavici" - Universitatea "Ioan Slavici" din TimişoaraContabilitate şi Informatică de Gestiune
    Calculatoare
    24Societatea Ateneul Român - Universitatea Ecologică "Traian" din DevaRelaţii Economice Internaţionale
    Informatică
    Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
    25Fundaţia Culturală "Vatra" - Universitatea de Arte "Vatra" din Baia MareArtele Spectacolului de Teatru (coregrafie)
    Interpretare muzicală
    26Fundaţia pentru Promovarea Învăţământului European F.I.N.E. - Universitatea Walles România din BucureştiMarketing
    Management
    27Fundaţia Universitară "Milenium" din TimişoaraInformatică
    28Asociaţia pentru Învăţământ Superior în Comerţ şi Turism - Universitatea de Ştiinţe, Arte şi Meserii din BucureştiEconomia Comerţului
   +  Anexa 3 Structura specializărilor din domeniile studiiloruniversitare de licenţă conţinute în Hotărârea Guvernului nr. 88/2005
       
    Domenii pentru studii universitare de licenţăSpecializări
    12
    MATEMATICĂ▪ Matematică ▪ Matematici aplicate ▪ Matematică informatică
    FIZICĂ▪ Fizică ▪ Fizică medicală ▪ Biofizică ▪ Fizică tehnologică
    CHIMIE▪ Chimie ▪ Biochimie tehnologică ▪ Radiochimie
    INFORMATICĂ▪ Informatică ▪ Informatică aplicată
    BIOLOGIE▪ Biologie ▪ Biochimie
    GEOGRAFIE▪ Geografie ▪ Geografia turismului ▪ Cartografie ▪ Hidrologie şi meteorologie
    GEOLOGIE▪ Geologie ▪ Geofizică ▪ Geochimie
    ŞTIINŢA MEDIULUI▪ Chimia mediului ▪ Ecologie şi protecţia mediului ▪ Geografia mediului ▪ Fizica mediului ▪ Ştiinţa mediului
    FILOSOFIE▪ Filosofie
    LIMBĂ ŞI LITERATURĂ▪ Limba şi literatura română1) ▪ Limbă şi literatură modernă2)
    LIMBI MODERNE APLICATE▪ Traducere şi interpretare ▪ Limbi moderne aplicate
    ISTORIE▪ Istorie ▪ Arheologie ▪ Arhivistică ▪ Muzeologie
    STUDII CULTURALE▪ Etnologie ▪ Studii iudaice ▪ Studii americane
    TEOLOGIE▪ Teologie3) pastorală ▪ Teologie3) didactică ▪ Artă sacră
    DREPT▪ Drept ▪ Drept comunitar
    SOCIOLOGIE▪ Sociologie ▪ Antropologie
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ▪ Asistenţă socială
    ŞTIINŢE POLITICE▪ Ştiinţe politice
    RELAŢII INTERNAŢIONALE şi studii europene▪ Relaţii internaţionale ŞI STUDII EUROPENE
    ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE▪ Administraţie publică ▪ Administraţie europeană ▪ Asistenţă managerială şi secretariat
    ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII▪ Jurnalism ▪ Comunicare şi relaţii publice ▪ Biblioteconomie şi ştiinţa informării
    ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI▪ Pedagogie ▪ Psihopedagogie specială ▪ Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
    PSIHOLOGIE▪ Psihologie
    ECONOMIE▪ Economie generală ▪ Economie agroalimentară ▪ Economia mediului
    FINANŢE▪ Finanţe şi bănci
    ADMINISTRAREA afacerilor▪ Administrarea AFACERILOR ▪ Economia întreprinderii ▪ Economia comerţului, turismului şi serviciilor ▪ Merceologie şi managementul calităţii
    CONTABILITATE▪ Contabilitate şi informatică de gestiune
    STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ economică▪ Cibernetică economică ▪ Statistică şi previziune ECONOMICĂ ▪ Informatică economică
    ECONOMIE ŞI AFACERI internaţionale▪ Economie internaţională ▪ Afaceri INTERNAŢIONALE
    MANAGEMENT▪ Management ▪ Managementul dezvoltării rurale durabile
    MARKETING▪ Marketing
    TEATRU▪ Artele spectacolului4) ▪ Teatrologie5) ▪ Scenografie
    CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA▪ Cinematografie, fotografie, media6) ▪ Filmologie
    MUZICĂ▪ Muzicologie ▪ Pedagogie muzicală ▪ Interpretare muzicală ▪ Compoziţie muzicală ▪ Dirijat ▪ Artele spectacolului muzical ▪ Muzică religioasă
    ARTE PLASTICE ŞI decorative▪ Arte plastice7) ▪ Arte DECORATIVE ▪ Design ▪ Conservare şi restaurare ▪ Pedagogia artelor plastice şi decorative ▪ Istoria şi teoria artei
    ARHITECTURĂ▪ Arhitectură ▪ Arhitectură de interior ▪ Conservare şi restaurare de arhitectură ▪ Mobilier şi amenajări interioare
    URBANISM▪ Proiectare şi planificare urbană ▪ Urbanism şi administrarea teritoriului
    CULTURĂ FIZICĂ ŞI SPORT▪ Educaţie fizică şi sportivă ▪ Sport şi performanţă motrică ▪ Kinetoterapie şi motricitate specială
    AGRONOMIE▪ Agricultură ▪ Ştiinţele solului ▪ Montanologie ▪ Protecţia plantelor ▪ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
    HORTICULTURĂ▪ Horticultură ▪ Peisagistică
    SILVICULTURĂ▪ Silvicultură ▪ Exploatări forestiere ▪ Cinegetică
    ZOOTEHNIE▪ Zootehnie ▪ Piscicultură şi acvacultură
    BIOTEHNOLOGII▪ Inginerie genetică ▪ Biotehnologii8)
    CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei▪ Calculatoare ▪ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ▪ Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională ▪ Ingineria informaţiei
    GENIU▪ Maşini şi utilaje de geniu ▪ Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare
    GEODEZIE▪ Măsurători terestre şi cadastru ▪ Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice
    INGINERIE AEROSPAŢIALĂ▪ Construcţii aerospaţiale ▪ Sisteme de propulsie ▪ Echipamente şi instalaţii de aviaţie ▪ Inginerie şi management aeronautic
    INGINERIE CHIMICĂ▪ Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului ▪ Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie ▪ Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale ▪ Ştiinţa şi ingineria polimerilor ▪ Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice ▪ Inginerie chimică ▪ Inginerie biochimică ▪ Ingineria fabricaţiei hârtiei ▪ Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori ▪ Tehnologie chimică textilă ▪ Chimie alimentară şi tehnologii biochimice ▪ Prelucrarea petrolului şi petrochimie ▪ Controlul şi expertiza produselor alimentare ▪ Extracte şi aditivi naturali alimentari
    INGINERIE CIVILĂ▪ Construcţii civile, industriale şi agricole ▪ Căi ferate, drumuri şi poduri ▪ Construcţii şi fortificaţii ▪ Amenajări şi construcţii hidrotehnice ▪ Construcţii miniere ▪ Inginerie sanitară şi protecţia mediului ▪ Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală ▪ Inginerie civilă ▪ Inginerie urbană şi dezvoltare regională ▪ Infrastructura transporturilor metropolitane
    INSTALAŢII▪ Instalaţii pentru construcţii ▪ Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei ▪ Instalaţii pentru construcţii - pompieri
    INGINERIE DE ARMAMENT, rachete şi muniţii▪ Armament, RACHETE, MUNIŢII de aviaţie ŞI sisteme de salvare ▪ Sisteme integrate de armament şi muniţie
    INGINERIE ELECTRICĂ▪ Sisteme electrice ▪ Electronică de putere şi acţionări electrice ▪ Instrumentaţie şi achiziţii de date ▪ Electromecanică ▪ Inginerie electrică şi calculatoare
    INGINERIE Electronică şi telecomunicaţii▪ ELECTRONICĂ aplicată ▪ Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ▪ Reţele ŞI software de TELECOMUNICAŢII ▪ Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii ▪ Telecomenzi şi electronică în transporturi ▪ Echipamente şi sisteme electronice militare ▪ Transmisiuni
    INGINERIE ENERGETICĂ▪ Ingineria sistemelor electroenergetice ▪ Hidroenergetică ▪ Termoenergetică ▪ Energetică şi tehnologii nucleare ▪ Managementul energiei
    INGINERIE GEOLOGICĂ▪ Inginerie geologică ▪ Geologia resurselor miniere ▪ Geologia resurselor petroliere
    INGINERIE INDUSTRIALĂ▪ Tehnologia construcţiilor de maşini ▪ Maşini unelte şi sisteme de producţie ▪ Ingineria sudării ▪ Design industrial ▪ Ingineria prelucrării lemnului ▪ Ingineria produselor finite din lemn ▪ Ingineria şi managementul calităţii ▪ Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale ▪ Tehnologia şi designul produselor textile ▪ Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori ▪ Ingineria produselor alimentare ▪ Tehnologia prelucrării produselor agricole ▪ Pescuit şi industrializarea peştelui
    INGINERIA MATERIALELOR▪ Ştiinţa materialelor ▪ Ingineria elaborării materialelor metalice ▪ Ingineria procesării materialelor metalice
    Inginerie Mecanică▪ Sisteme şi echipamente termice ▪ Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice ▪ mecanică fină şi nanotehnologii ▪ Maşini şi echipamente miniere ▪ INGINERIE MECANICĂ ▪ Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară ▪ Utilaje petroliere şi petrochimice ▪ Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor ▪ Echipamente pentru procese industriale ▪ Utilaje tehnologice pentru construcţii ▪ Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii ▪ Utilaje pentru textile şi pielărie ▪ Autovehicule rutiere ▪ Vehicule pentru transportul feroviar ▪ Utilaje şi instalaţii portuare ▪ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
    Ingineria mediului▪ Ingineria şi protecţia MEDIULUI în industrie ▪ INGINERIA sistemelor biotehnice şi ecologice ▪ Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică ▪ Inginerie şi protecţia mediului în agricultură ▪ Ingineria dezvoltării rurale durabile
    INGINERIE NAVALĂ ŞI Navigaţie▪ Sisteme şi echipamente navale ▪ Arhitectură navală ▪ NAVIGAŢIE şi transport maritim şi fluvial ▪ Hidrografie şi echipamente navale
    INGINERIA SISTEMELOR▪ Automatică şi informatică aplicată ▪ Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere informatizată a acţiunilor de luptă ▪ Ingineria sistemelor multimedia
    Inginerie şi management▪ Inginerie economică industrială ▪ Inginerie economică în domeniul mecanic ▪ Inginerie economică în construcţii ▪ Inginerie şi MANAGEMENT naval ŞI portuar ▪ INGINERIE economică în domeniul transporturilor ▪ Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic ▪ Inginerie economică în industria chimică şi de materiale ▪ Inginene economică în agricultură ▪ Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
    INGINERIA transporturilor▪ Ingineria TRANSPORTURILOR şi a traficului
    MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ▪ Mecatronică ▪ Robotică
    MINE, PETROL ŞI GAZE▪ Inginerie minieră ▪ Prepararea substanţelor minerale utile ▪ Topografie minieră ▪ Inginerie de petrol şi gaze ▪ Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
    ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE▪ Inginerie medicală ▪ Optometrie ▪ Biotehnologii industriale ▪ Inginerie fizică ▪ Informatică industrială ▪ Informatică aplicată în inginerie electrică ▪ Matematică şi informatică aplicată în inginerie ▪ Bioinginerie11)
    ŞTIIŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII▪ Conducere interarme9) ▪ Conducere logistică ▪ Managementul organizaţiei ▪ Comunicare şi relaţii publice - informaţii ▪ Psihologie - informaţii
    MEDICINĂ VETERINARĂ▪ Medicină veterinară
    SĂNĂTATE▪ Medicină10) ▪ Medicina dentară10) ▪ Farmacie10)
    ▪ Moaşe10) ▪ Asistenţă medicală10)
    ▪ Radiologie şi imagistică11) ▪ Laborator clinic11) ▪ Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare11) ▪ Tehnică Dentară11) ▪ Asistenţă Dentară11) ▪ Asistenţă de Farmacie11)
  ------------ 1) Sa adaugă: şi în combinaţie cu o limbă străini 2) Se adaugă: în combinaţie cu o altă limbă modernă. 3) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie româno-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptista, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă. 4) Se adauga după caz: Actorie, Regie de teatru, Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete, Coregrafie. 5) Se adaugă după caz: Management cultural, Jurnalism teatral 6) Se adaugă după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică-publicitate media. 7) Se adaugă după caz: Pictură, Sculptura, Grafică, Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii. 8) Se adaugă după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. 9) Se adaugă după caz: - forţe terestre, - forţe aeriene, - forţe navale. 10) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. 11) Specializări reglementate general. -----------