HOTĂRÂRE nr. 953 din 18 august 2005pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IPoziţia nr. 39 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
           
    Nr. crt.ŢaraValutaSalariul lunar în valută
    "39.Cubaeuro600"
   +  Articolul IIPoziţia nr. 45 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    Nr. crt.ŢaraValutaCategoriile de diurnăPlafoanele de cazare
    IIIAB
    "45.Cubaeuro3251120240"
   +  Articolul IIIÎn anul 2005 aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate unităţilor trimiţătoare pe acest an.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul afacerilor externe,Lucian Leuştean,secretar de statp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 18 august 2005.Nr. 953.---------