HOTĂRÂRE nr. 948 din 18 august 2005pentru modificarea art. 27 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 25 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 27 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Decizia asupra cererii prevăzute la art. 26 se ia de către Oficiul Naţional pentru Refugiaţi pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), cuantumul subvenţiei acordate fiind de până la 50% din valoarea chiriei."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 18 august 2005.Nr. 948.--------