HOTĂRÂRE nr. 903 din 11 august 2005privind modificarea alin. (2) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 12 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 3 februarie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 2 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Victor Giosan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 11 august 2005.Nr. 903.___________