NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 8 iulie 2005privind acţiunile sanitare veterinare de supraveghere şi imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 8 august 2005     +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sunt obligatorii pentru toţi proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 2 (1) Acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică pentru animalele proprietate a persoanelor fizice şi pentru animalele proprietate a persoanelor juridice care nu deţin personal veterinar propriu în baza contractului de concesiune. (2) Pentru unităţile de creştere a porcinelor cu circuit închis, proprietate a persoanelor juridice, din raţiuni de biosecuritate, acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară se vor efectua de către medici veterinari de liberă practică organizaţi conform legii.  +  Articolul 3Medicii veterinari de liberă practică, precum şi medicii veterinari organizaţi conform legii, care efectuează acţiunile sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, vor raporta lunar medicilor veterinari oficiali acţiunile efectuate, produsele utilizate şi documentele întocmite în susţinerea realizării acestora.  +  Articolul 4Toate persoanele juridice deţinătoare de animale vor respecta întocmai programul anual al acţiunilor sanitare veterinare prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, întocmit de către medicul veterinar oficial şi aprobat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5În condiţiile modificării situaţiei epidemiologice, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pot fi efectuate şi alte acţiuni sanitare veterinare de supraveghere şi imunoprofilactice.  +  Articolul 6Acţiunile sanitare veterinare obligatorii, precum şi acţiunile de supraveghere sanitară veterinară a animalelor vii destinate exportului sau provenite din import, prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, se efectuează de medicii veterinari potrivit competenţelor stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 7Pentru asigurarea trasabilităţii animalelor, medicii veterinari oficiali eliberează certificatele veterinare de export în baza rezultatelor examenelor de laborator efectuate pentru animalele destinate exportului din exploataţii de origine, ferme de carantină pentru exportul de animale asimilate ca centre de colectare, toate aprobate sanitar-veterinar pentru exportul de animale, numai dacă animalele sunt individualizate.  +  Articolul 8Modelele certificatelor pentru exportul de animale vii sunt în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare, aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţie de cerinţele sanitare veterinare ale autorităţii veterinare centrale a ţării de destinaţie.  +  Articolul 9Testele obligatorii în baza cărora se certifică exportul de animale vii se execută în laboratoare sanitare veterinare judeţene de stat aprobate, inclusiv laboratorul naţional de referinţă şi în alte laboratoare agreate de autoritatea sanitară veterinară a ţării de destinaţie.  +  Articolul 10Costurile pentru efectuarea acţiunilor sanitare veterinare prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară sunt suportate de agenţii economici persoane fizice şi juridice.  +  Capitolul II Acţiuni sanitare veterinare de supraveghere obligatoriiACŢIUNI VETERINARE DE SUPRAVEGHERE A BOLILORI. Salmoneloze specifice păsărilor (produse de Salmonella imobile)1. La găini se efectuează control serologic şi examen bacteriologic după cum urmează:1.1. în unităţi indemne: a) se recoltează un număr de probe pentru a detecta cu o posibilitate de 95% o probă pozitivă, dacă infecţia este prezentă în efectiv la un nivel de 5% sau mai mare.Probele se recoltează randomizat de la puii de o zi, cu 3 săptămâni înainte de transfer, iar dacă nu sunt transferate direct, se efectuează o recoltare suplimentară înaintea acestui transport.În fermele de reproducţie şi staţiile de incubaţie se recoltează probe de la:- puii destinaţi reproducţiei (din adăposturi);- adulte ouătoare (din staţia de incubat).Se recoltează probe de cadavre, meconiu din cutii (pui de o zi), meconiu pui morţi în ou sau în afara oului, aşternut apă din adăpători şi pulberi din adăpost, incubator.La loturile ouătoare recoltările se efectuează lunar pe toată perioada ouatului; b) control serologic trimestrial prin reacţia de aglutinare cu sânge integral (RASI) la 100% din efectivele de linii pure şi bunici; c) control serologic la 25% din efectivele de reproducţie la transfer (16-24 de săptămâni), la 36 şi la 50 de săptămâni; d) control serologic la 1% din efectivele de pui broileri la vârsta de 30 de zile; e) control serologic o dată la 4 luni la 1% din efectivele de găini ouătoare.2. La curci:2.1. control serologic prin RASI şi/sau reacţia de seroaglutinare lentă (RSAL) la 10% din efectivul de linii pure şi bunici la vârsta de 8, 12, 16 şi 20 de săptămâni;2.2. control serologic prin RASI şi/sau RSAL la 10% din efectiv la formarea familiilor şi la intrarea în ouat (28-30 de săptămâni);2.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie.3. La fazani:3.1. control serologic prin RASI la 100% din efectivul matcă înainte de formarea familiei şi înainte de intrarea în ouat;3.2. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie.4. La bibilici:4.1. control serologic trimestrial prin RASI la 100% linii pure şi bunici;4.2. control serologic la 25% din fiecare lot, din efectivul de părinţi, înainte de a intră în ouat;4.3. control bacteriologic săptămânal pe păsări bolnave, cadavre şi probe din staţiile de incubaţie.5. La porumbei:- examen bacteriologic în caz de suspiciune sau când se înregistrează mortalitate crescută.Probele pozitive prin RASI se examinează obligatoriu prin RSAL la laboratorul veterinar de stat judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală. în cazul izolării unor tulpini de Salmonella imobile, acestea se trimit obligatoriu pentru tipizare la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală.Păsările cu reacţie pozitivă la RSAL se elimină obligatoriu din efectiv.II. MorvaToţi caii tăiaţi pentru consum uman vor fi testaţi prin reacţia de fixare a complementului (RFC) cu 10 zile înainte de tăiere.  +  Capitolul III Acţiuni veterinare de profilaxie specificăA. ACŢIUNI VETERINARE DE PROFILAXIE SPECIFICĂI. Pesta porcină clasicăAcţiunile veterinare de profilaxie specifică se execută opţional la porcinele din exploataţiile cu activitate de reproducţie, aprobate sanitar-veterinar, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2003 privind strategia de renunţare la vaccinarea contra pestei porcine clasice în România, vaccinarea făcându-se pe fluxul tehnologic după cum urmează:1. la purceii în vârstă de 60-120 zile;2. la vieri, scroafe şi porci la îngrăşat, de două ori pe an, în trimestrele I şi III.Vaccinarea se execută cu personal de specialitate, unitatea suportând costurile vaccinului.Vaccinările se efectuează numai cu aprobarea autorităţii sanitare veterinare teritoriale.Pentru testarea titrului de anticorpi şi stabilirea statusului de imunitate se recoltează probe pentru examenul serologic conform prevederilor legislaţiei în vigoare.Este interzisă vaccinarea tuturor porcinelor din exploataţiile individuale din fermele pentru îngrăşare şi fermele neaprobate sanitar-veterinar.II. Boala Aujeszky: a) se efectuează vaccinări în ferme de selecţie şi în ferme care livrează animale de reproducţie la:1. vieri şi scroafe;2. tineret; b) ultima vaccinare se va efectua cu cel puţin 14 zile înainte de livrare pentru animalele destinate reproducţiei.III. Rinopneumonia ecvinăVaccinarea preventivă a armăsarilor pepinieri şi a iepelor gestante peste luna a V-a din herghelii se efectuează cu rapel, conform schemei recomandate de producător.IV. Bronşita infecţioasă aviară: a) se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la găini linii pure, bunici şi părinţi de reproducţie, rase grele, uşoare şi hibrizi ouă pentru consum, conform schemelor stabilite de firma producătoare de vaccin; b) la puii de carne vaccinările se efectuează în funcţie de situaţia epidemiologică; c) se utilizează vaccinuri vii şi vaccinuri inactivate, omologate şi înregistrate în România; d) în unităţile unde se practică această vaccinare trebuie respectate obligatoriu:- normele de biosecuritate;- asigurarea unei furajări echilibrate;- executarea repetată a operaţiunilor de decontaminare repetate.V. Variola aviară: a) în exploataţii se efectuează vaccinări la:1. tineretul de înlocuire, pentru găini de selecţie, reproducţie şi ouă pentru consum;2. tineretul din anul curent la efectivele de porumbei;3. potârnichi şi prepeliţe de reproducţie; b) se foloseşte vaccin omologat şi înregistrat în România şi se aplică schema de vaccinare recomandată de producător pentru fiecare specie; c) vaccinarea la porumbei se execută în trimestrul II, după cel puţin 14 zile de la vaccinarea contra paramixovirozei.VI. Bursita infecţioasă aviară: a) se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la găini linii pure, bunici şi părinţi de reproducţie, rase grele, uşoare şi hibrizi ouă pentru consum, cu vaccinuri vii şi inactivate, omologate şi înregistrate în România, conform schemelor stabilite de producătorul de vaccin. La puii de carne vaccinările se efectuează în funcţie de situaţia epidemiologică; b) în unităţile unde se practică această vaccinare trebuie respectate obligatoriu:- normele de biosecuritate;- asigurarea unei furajări echilibrate;- executarea repetată a operaţiunilor de decontaminare repetate.VII. Boala MarekSe efectuează vaccinări în staţiile de incubaţie la puii părinţi în vârstă de o zi, iar în condiţii epidemiologice deosebite se vaccinează şi puii de carne.VIII. Encefalita virală a vulpilor: a) în exploataţii se efectuează vaccinări la efectivul de reproducţie:1. vulpi argintii;2. vulpi albastre;3. tineret.În efectivele contaminate se vor vaccina animalele clinic sănătoase de la vârsta de 4 săptămâni; b) vaccinarea se poate executa odată cu vaccinarea contra bolii Carre, în puncte separate:1. de la vârsta de 10-12 săptămâni;2. cu rapel la 15-21 de zile.IX. Rujetul porcului: a) în exploataţiile autorizate sanitar-veterinar se efectuează vaccinări pe flux tehnologic la:1. purcei în vârstă de peste 90 de zile, cu repetare la vârsta de 120 de zile;2. vierii şi scroafele de reproducţie, de două ori pe an, în trimestrele I şi III; b) vaccinarea antirujetică poate fi făcută concomitent cu vaccinarea antipestoasă porcină la vârsta de peste 90 de zile. În cazul utilizării vaccinurilor monovalente inocularea se va face în puncte separate, în fermele care primesc aprobare de efectuare a vaccinării anitpestoase porcine.B. ACŢIUNI DE PROFILAXIE VETERINARĂ SPECIFICĂ ÎN FUNCŢIE DE ANTECEDENTE EPIZOOTICE SAU DE NECESITATEI. Cărbunele emfizematos: a) se efectuează vaccinări generale de două ori pe an la bovinele în vârstă de peste 3 luni, în localităţile cu antecedente epizootice în ultimii 10 ani; b) vaccinările se execută în perioada aprilie-mai şi octombrie-noiembrie, cu completări lunare; c) vaccinările animalelor din import se efectuează în perioada de carantină profilactică, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinaţie unităţi în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boală; d) vaccinarea se execută la interval de cel puţin 14 zile de alte vaccinări.II. TetanosVaccinarea antitetanică a tineretului cabalin se efectuează la vârsta de 6 luni cu doza I, cu rapel la 30 de zile şi la un an.III. PasteurelozaVaccinări în localităţile din zonele în care s-au diagnosticat cazuri se efectuează: a) la toate bovinele în vârstă de peste 3 săptămâni, în perioada martie-aprilie, cu rapel la 14 zile şi repetare din 6 în 6 luni, şi la cele din import, în perioada de carantină profilactică, după 7 zile de la preluare, dacă au ca destinaţie unităţi în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boală în aceeaşi perioadă; b) la loturile de porcine afectate, după izolarea şi tratarea animalelor bolnave, în ferme şi localităţi din zonele în care s-a diagnosticat boala, la porcine clinic sănătoase din focarele de boală.Vaccinările se execută cu 14 zile înaintea altor vaccinări şi cu 30 de zile înainte de ieşirea la păşunat. Animalele bolnave se vor vaccina după izolare şi tratare.IV. Rinita atrofică a porculuiSe efectuează vaccinări la porcine în ferme în care s-a diagnosticat boala la solicitarea proprietarilor.V. Pleuropneumonia infecţioasă a porcinelorSe efectuează vaccinări la porcine în ferme în care s-a diagnosticat boala la cel puţin 14 zile după vaccinarea antipestoasă.VI. Sindromul căderii ouatuluiSe efectuează vaccinări la păsări în ferme în care s-a diagnosticat boala şi se execută conform prospectului.VII. Holera aviară: a) la galinacee se efectuează vaccinarea păsărilor sănătoase în vârstă de peste o lună, în loturile şi localităţile în care boala evoluează endemic; b) la raţe şi gâşte se efectuează vaccinări de două ori pe an, în martie şi septembrie, la întregul efectiv de raţe şi gâşte în vârstă de peste 3 săptămâni, conform schemelor stabilite la loturile şi localităţile cu antecedente de boală în ultimele 6 luni. c) la fazani se efectuează vaccinarea păsărilor sănătoase în vârstă de peste o lună, conform schemelor stabilite la loturile cu antecedente de boală în ultimele 6 luni.În localităţile cu antecedente de boală, la păsările receptive în vârstă de peste 3 săptămâni, clinic sănătoase, se efectuează vaccinări de două ori pe an, în lunile martie şi septembrie, numai cu aprobarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.VIII. Viroze enteropulmonare la bovine: a) se efectuează vaccinări de două ori pe an cu vaccin IBR-IPV, PI 3 şi BVD-MD:1. la efective din unităţi în care au evoluat viroze enteropulmonare în ultimele 12 luni se foloseşte vaccin inactivat, omologat şi înregistrat în România;2. în îngrăşătorii pe fluxul tehnologic de producţie se foloseşte vaccin viu atenuat, omologat şi înregistrat în România;3. la animale din import se foloseşte vaccin inactivat, omologat şi înregistrat în România, în perioada de carantină, după minimum 7 zile de la preluare, dacă au ca destinaţie unităţi de reproducţie în care s-a diagnosticat boala în ultimele 12 luni sau zone cu antecedente epizootice în aceeaşi perioadă; b) vaccinările pot fi executate concomitent cu vaccinarea anticolibacilară; c) vaccinarea contra rinotraheitei infecţioase a mamelor de tauri şi a tăuraşilor care vor intra în testare este interzisă.IX. ColibacilozaVaccinarea animalelor gestante se efectuează în:1. unităţile cu antecedente epizootice;2. loturile în care s-a diagnosticat boala la: a) vacile gestante, cu 45 de zile înainte de fătare, cu rapel la 15 zile; b) scroafele gestante, la 75 şi 95 de zile vârstă de gestaţie, simultan cu vaccinările contra dizenteriei anaerobe şi gastroenteritei transmisibile a porcului.Se pot utiliza vaccinuri preparate cu serotipuri izolate din unitate sau vaccinuri cu poliadezine, omologate şi înregistrate în România.X. Leptospiroza: a) la bovine şi cabaline se efectuează vaccinări de două ori pe an în unităţile şi/sau curţile în care s-au înregistrat cazuri de boală, cu rapel la 10 zile, conform instrucţiunilor producătorului.La tineretul în vârstă de 1-6 luni se execută un rapel cu doza a doua de vaccin.După caz, vaccinările se efectuează şi în colectivităţile de animale.Se utilizează vaccinuri cu serotipurile identificate în unităţile şi/sau curţile respective.Vor fi respectate prevederile prospectului care însoţeşte produsul; b) la porcine se efectuează vaccinări la vieri, scroafe şi tineret de reproducţie din ferme şi localităţi cu antecedente de boală.Se utilizează vaccinuri bivalente (L. pomona şi L. tarassovi). în caz de necesitate pot fi incluse şi alte serotipuri identificate în focar.XI. Infecţii cu coronavirus (GET): a) vaccinarea scroafelor şi scrofiţelor din ferme cu antecedente de boală se efectuează la 75 şi 95 de zile vârstă de gestaţie; b) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinările contra colibacilozei şi dizenteriei anaerobe.XII. Anaerobioze: a) vaccinarea la ovine şi caprine se efectuează:1. la efectivele din fermele de selecţie, elită şi din import, în perioada a II-a a gestaţiei şi apoi după 6 luni;2. la berbecii, ţapii şi tineretul din unităţile cu antecedente de boală, din 6 în 6 luni;3. la mieii şi iezii din unităţile cu antecedente de boală, la 3 luni;4. la ovinele şi caprinele din îngrăşătoriile cu antecedente de boală; b) vaccinarea scroafelor şi scrofiţelor din ferme cu antecedente de boală se efectuează la 75 şi 95 de zile vârstă de gestaţie; c) vaccinarea se face cu vaccinuri care să cuprindă patotipuri dominante la speciile respective; d) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinările contra colibacilozei şi GET; e) în caz de serumizare vaccinarea se face după cel puţin 14 zile.XIII. Agalaxia contagioasă la ovine şi caprine: a) se efectuează vaccinări în unităţile şi localităţile cu antecedente epizootice:1. la oile şi caprele mame, la jumătatea perioadei de gestaţie;2. la berbecii şi ţapii reproducători, oile sterpe şi tineret, în perioada mai-iunie;3. la mieii la vârsta de 45 de zile; b) în unităţile şi localităţile în care evoluează boala se vaccinează numai efectivul clinic sănătos.XIV. Mamita gangrenoasă a ovinelorVaccinarea ovinelor clinic sănătoase se efectuează în a doua jumătate a gestaţiei: a) în unităţile şi localităţile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni; b) în unităţile în care evoluează boala se vor vaccina oile gestante în ultima lună de gestaţie.XV. Ectima contagioasă a ovinelor: a) se efectuează vaccinarea ovinelor în vârstă de peste o lună din:1. unităţile şi localităţile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni;2. unităţile în care evoluează boala; b) ovinele care se importă în astfel de unităţi sau localităţi trebuie să fie vaccinate în ţara de origine sau în perioada de carantină.XVI. Avortul salmonelic al oilorSe efectuează vaccinarea oilor clinic sănătoase, aflate în ultima lună de gestaţie, din: a) unităţile şi localităţile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni; b) unităţile în care evoluează boala.XVII. Avortul salmonelic al iepelorSe efectuează vaccinarea animalelor clinic sănătoase din: a) unităţile şi localităţile cu antecedente de boală în ultimele 12 luni; b) unităţile în care evoluează boala.Se vor vaccina iepele gestante în ultimele două luni de gestaţie.XVIII. Salmoneloza purceilor: a) vaccinări la purceii sugari se efectuează începând cu vârsta de 20 de zile, din ferme cu antecedente de boală; b) se va evita administrarea de antibiotice în cazul utilizării de vaccinuri vii.XIX. Listerioza ovinelor: a) se efectuează vaccinarea ovinelor în vârstă de peste 30 de zile, în unităţile şi localităţile cu antecedente epizootice, în perioada noiembrie-decembrie; b) se efectuează vaccinarea ovinelor clinic sănătoase din unităţile şi localităţile în care evoluează boala.XX. Encefalomielita infecţioasă aviarăSe efectuează vaccinări pe fluxul tehnologic în unităţile de creştere, în funcţie de antecedentele de boală.XXI. Anemia infecţioasă a puilor de găinăSe efectuează vaccinări pe fluxul tehnologic în unităţile în care s-a înregistrat boala, în funcţie de antecedentele de boală.XXII. Laringotraheita infecţioasă aviarăSe efectuează vaccinarea păsărilor din unităţi cu antecedente de boală.XXIII. Mixomatoza la iepuriSe efectuează vaccinări la: a) efectivele adulte, de două ori pe an, în perioada martie-aprilie şi august-septembrie; b) efectivele de tineret pentru reproducţie, la vârsta de 4-5 săptămâni, cu rapel la 30 de zile; c) efectivele de tineret pentru carne, la vârsta de 4-5 săptămâni. Vaccinările se efectuează numai în judeţele în care s-au înregistrat cazuri de boală în ultimele 12 luni.XXIV. Boala virală hemoragică a iepurelui: a) vaccinarea se efectuează la matcă şi tineret cu vaccin inactivat; b) vaccinarea se face conform instrucţiunilor producătorului.XXV. Botulismul la nurci: a) în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări o dată pe an la:1. efectivul de reproducţie, în luna ianuarie;2. tineretul la vârsta de 7-8 săptămâni; b) în crescătoriile proprietate a persoanelor fizice vaccinările se fac, după caz, la fel ca în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice; c) vaccinarea se poate executa odată cu vaccinarea contra enteritei virotice, în puncte separate.XXVI. Enterita virotică a nurcilor: a) în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice se efectuează vaccinări o dată pe an la:1. efectivul de reproducţie în luna ianuarie;2. tineretul la vârsta de 7-8 săptămâni; b) în crescătoriile proprietate a persoanelor fizice, după caz, vaccinările se fac la fel ca în crescătoriile proprietate a persoanelor juridice; c) vaccinarea se poate executa odată cu vaccinarea contra botulismului, în puncte separate.XXVII. Vaccinări contra bolilor infecţioase ale câinilor şi pisicilor se efectuează pentru următoarele boli:1. boala Carre;2. parvoviroza canină;3. hepatita contagioasă canină;4. leptospiroza canină;5. panleucopenia pisicilor;6. leucoza pisicilor;7. rinotraheita infecţioasă a pisicilor;8. caliciviroza felină.Aceste vaccinări se fac cu vaccinuri monovalente sau polivalente, conform schemei recomandate de producători.  +  Capitolul IV Acţiuni sanitare veterinare obligatorii pentru animalele vii destinate exportuluiPerioada de carantină obligatorie este în conformitate cu cerinţele veterinare stabilite de ţările importatoare.A. Pentru exportul de bovine vii:1. Cu destinaţia tăiere imediată: a) au fost supuse testului tuberculinic intradermic în cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative; b) 10% din efectivul destinat exportului, o testare serologică individuală pentru leucoză enzootică bovină prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile înainte de export.2. Cu destinaţia producţie (creştere): a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni; b) tratament antiparazitar intern şi extern; c) au fost supuse testului tuberculinic intradermic în cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative; d) o testare serologică individuală pentru leucoză enzootică bovină prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile înainte de export; e) o testare serologică individuală pentru bruceloză bovină prin reacţie de aglutinare cu antigen tamponat sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export.3. Cu destinaţia reproducţie: a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni; b) tratament antiparazitar intern şi extern; c) au fost supuse testului tuberculinic intradermic în cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative; d) o testare serologică individuală pentru leucoză enzootică bovină prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile înainte de export; e) o testare serologică individuală pentru bruceloză bovină prin reacţie de aglutinare cu antigen tamponat sau prin RFC, cu maximum 30 de zile înainte de export; f) examene specifice individuale pentru depistarea inflamaţiei glandei mamare, cu maximum 7 zile înainte de export; g) testare pentru leptospiroza bovină, rinotraheita infecţioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecţioasă, boala mucoaselor/diarea virotică bovină, conform condiţiilor stabilite de importator, menţionate în certificatul veterinar de export.B. Pentru exportul de ovine sau caprine vii:1. Cu destinaţia reproducţie: a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni, dacă se certifică că efectivele nu au fost imunizate la locul de origine; b) tratament antiparazitar extern şi intern; c) testare serologică a întregului efectiv (lot) de berbecuţi pentru export, în vârstă de peste 6 luni, pentru Brucella ovis şi 5% din efectiv pentru Brucella melitensis.2. Cu destinaţia producţie (îngrăşare): a) vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni, dacă se certifică că efectivele nu au fost imunizate la locul de origine; b) tratament antiparazitar extern şi intern.3. Cu destinaţia tăiere:- vaccinare contra antraxului pentru animalele în vârstă de peste două luni, dacă se certifică că ovinele şi caprinele nu au fost imunizate la locul de origine.C. Pentru exportul de cabaline vii:1. Cu destinaţia măcelărie direct din abator: a) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni; b) testare individuală serologică pentru anemie infecţioasă ecvină, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie; c) testare individuală serologică pentru morvă, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reacţia de fixare a complementului.2. Cu destinaţia măcelărie printr-o piaţă sau printr-un centru de colectare: a) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni; b) testare serologică individuală pentru anemia infecţioasă ecvină, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin imunodifuzie; c) testare serologică individuală pentru morvă, cu cel mult 10 zile înainte de export, prin reacţia de fixare a complementului.3. Cu destinaţia producţie (creştere) şi reproducţie: a) vaccinare contra antraxului la animalele în vârstă de peste 6 luni; b) testare serologică individuală pentru anemia infecţioasă ecvină, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin imunodifuzie; c) testare serologică individuală pentru morvă, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reacţia de fixare a complementului; d) testare serologică individuală pentru durină, cu cel mult 21 de zile înainte de export, prin reacţia de fixare a complementului.4. Cu destinaţia sport (export temporar): cu paşaport individual, sub semnătura medicului veterinar oficial, din care trebuie să rezulte că au fost testate pentru: a) anemia infecţioasă, dacă nu se certifică efectuarea acestor analize în ultimele 3 luni; b) morvă, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reacţia de fixare a complementului; c) durină, cu cel mult 6 luni înainte de export, prin reacţia de fixare a complementului; d) arterită virală, cu 21 de zile înainte de export, prin reacţia de seroneutralizare.D. Pentru exportul iepurilor vii: a) testare la toate animalele în vârstă de peste 8 luni pentru bruceloză, prin reacţia de seroaglutinare rapidă cu roz-bengal; b) testare serologică la 10% din efectiv pentru sindromul hemoragic al iepurelui, prin testul ELISA; c) toate animalele moarte în perioada de carantină vor fi supuse examenului de laborator.E. Pentru exportul de fazani vii: a) examene de laborator pentru controlul salmonelozei conform precizărilor din codul zoosanitar internaţional pentru mamifere, păsări şi albine; b) pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%.F. Acţiunile sanitare veterinare de supraveghere pentru exportul de animale vii se pot modifica în funcţie de cerinţele veterinare impuse de ţara importatoare în certificatul veterinar.  +  Capitolul V Acţiuni sanitare veterinare obligatorii, efectuate în perioada de carantină pentru animalele vii importate1. Importul de animale vii se efectuează în baza prevederilor legislaţiei în vigoare, fiind obligatorie respectarea perioadei de carantină profilactică de 30 de zile.2. Carantina profilactică se efectuează în adăposturile societăţii importatoare, izolate funcţional de exploataţia mamă.3. În perioada carantinei profilactice se efectuează examene clinice, alergice şi recoltări de probe pentru stabilirea statusului de sănătate a animalelor importate.4. Până la expirarea perioadei de carantină profilactică şi stabilirea statusului de sănătate a animalelor importate este interzisă introducerea în efectivul de origine al exploataţiei a altor animale.A. Bovine1. Bovinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman şi care au vârsta de peste 30 de luni, se testează pentru ESB.2.1. Bovinele importate pentru creştere şi reproducţie vor fi supuse următoarelor teste: a) febră aftoasă: pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%, de două ori la 7 şi la 21 de zile de la intrarea în ţară; b) pestă bovină şi pleuropneumonie contagioasă bovină: pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%; c) leucoză enzootică bovină: va fi testat întregul lot; d) tuberculoză: va fi testat întregul lot pentru tuberculoză prin TU, la 42 de zile de la efectuarea importului sau la 10 zile de la import, dacă testarea se face prin EIAs-yIFN; e) paratuberculoză, bruceloză, rinotraheită infecţioasă a bovinelor, tricomonoză, leptospiroză şi boala mucoaselor: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăşeşte 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenţa ce depăşeşte acest număr se controlează în proporţie de 20%, după cel puţin 7 zile de la import.2.2. Bovinele importate pentru îngrăşare vor fi supuse următoarelor teste: a) febră aftoasă: pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%, de două ori la 7 zile şi la 21 de zile de la intrarea în ţară; b) pestă bovină şi pleuropneumonie contagioasă bovină: pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%; c) leucoză enzootică bovină: 10% din lotul importat; d) tuberculoză: va fi testat întregul lot prin TU, la 42 de zile de la efectuarea importului sau la 10 zile de la import, dacă testarea se face prin EIAs-yIFN; e) paratuberculoză, bruceloză, rinotraheită infecţioasă a bovinelor, tricomonoză, leptospiroză şi boala mucoaselor: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăşeşte 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenţa ce depăşeşte acest număr se controlează în proporţie de 20%, după cel puţin 7 zile de la import.B. Ovine şi caprine1. Ovinele şi caprinele importate pentru tăiere, destinate consumului uman şi care au vârsta de peste 18 luni, se testează pentru scrapie.2.1. Ovinele şi caprinele importate destinate reproducţiei şi creşterii vor fi supuse următoarelor teste: a) pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%, pentru pesta micilor rumegătoare, bluetongue şi febra aftoasă; b) paratuberculoză, bruceloză (Brucella ovis şi Brucella melitensis), artrită encefalită caprină, maedi visna, leptospiroză: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăşeşte 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenţa ce depăşeşte acest număr se controlează în proporţie de 20%, după cel puţin 7 zile de la import.2.2. Ovinele şi caprinele destinate îngrăşării vor fi supuse următoarelor teste: a) pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%, pentru pesta micilor rumegătoare, bluetongue şi febra aftoasă; b) paratuberculoză, bruceloză (Brucella ovis şi Brucella melitensis), artrită encefalită caprină, maedi visna, leptospiroză: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăşeşte 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenţa ce depăşeşte acest număr se controlează în proporţie de 20%, după cel puţin 7 zile de la import.C. CabalineCaii importaţi pentru creştere şi reproducţie se testează obligatoriu individual: a) pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%, pentru pesta africană a calului; b) pentru anemie infecţioasă ecvină, arterită virală ecvină, influenţă ecvină, rinopneumonie ecvină, leptospiroză, morvă şi durină: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăşeşte 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenţa ce depăşeşte acest număr se controlează în proporţie de 20%, după cel puţin 7 zile de la import.D. Porcine a) Se efectuează testare la porcinele de producţie/ îngrăşare importate pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95% pentru febra aftoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică; b) Se efectuează testare pentru boala Aujeszky, bruceloză, PRRS, GET, leptospiroză: va fi testat întregul lot dacă acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Dacă lotul importat depăşeşte 10 animale, se controlează obligatoriu 10 animale, iar diferenţa ce depăşeşte acest număr se controlează în proporţie de 20%, după cel puţin 7 zile de la import.E. Păsări a) Puicuţele de înlocuire destinate reproducţiei se testează pentru influenţa aviară şi boala de Newcastle, bronşită, laringotraheită infecţioasă, tifoză, micoplasmoză pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%. b) Puii de o zi (broiler, reproducţie) se testează pentru salmoneloză, influenţa aviară, boala de Newcastle, micoplasmoză pe un număr de probe care să asigure o prevalenţă de 10% pentru o confidenţă de 95%.F. PeştiPeştii vii şi gameţii importaţi pentru popularea bazinelor piscicole se vor testa, pe probe reprezentative, pentru identificarea eventualei infectări faţă de necroza hematopoietică infecţioasă - salmonide, viremia de primăvară a crapului, septicemia hemoragică virală - salmonide.G. AlbineFamiliile de albine importate vor fi testate, pe probe reprezentative, pentru acarioză, loca europeană, loca americană, nosemoză, varooză.H. Iepuri viiIepurii vii importaţi pentru popularea fondurilor de vânătoare sau pentru creştere şi reproducţie vor fi testaţi pentru bruceloză, sindromul hemoragic al iepurelui, la 10% din efectiv, şi prin examen bacteriologic pentru tularemie pe animalele moarte în perioada de carantină.___________