HOTĂRÂRE nr. 1.259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 28 decembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 52 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronicăGuvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și
  tehnologiei informatiei,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
   +  AnexăNORMA
  pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică