HOTĂRÂRE nr. 882 din 4 august 2005privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 5 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎncepând cu data de 12 septembrie 2005 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 0,97 lei (RON)/elev, respectiv preşcolar.  +  Articolul IIRegulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2 septembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament".2. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 "Specificaţii", cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 5------------la regulament-------------SPECIFICAŢII1. Pentru produsele lactate valoarea nu va depăşi 0,67 lei (RON) pentru laptele UHT, respectiv 0,57 lei (RON) pentru laptele pasteurizat, şi 0,30 lei (RON) pentru produsul de panificaţie.2. Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive autorităţile contractante, de regulă, vor opta pentru licitaţia de tipul separat pe produse.3. În situaţiile excepţionale, când se optează pentru licitaţia de tip pachet, se va menţine prioritatea distribuirii de lapte UHT.4. Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăşi limita maximă de 33%.5. Ca ordine de prioritate în distribuţia produselor lactate derivate pe primul loc se situează iaurtul."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 4 august 2005.Nr. 882.-------------