ORDIN nr. 406 din 13 iulie 2005privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 416 din 1 iunie 2005
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 628 din 13 iunie 2005
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 406 din 13 iulie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 4 august 2005    Văzând Referatul de aprobare nr. 90.311 din 1 iunie 2005 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2005,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul INormele cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi păstrarea sucurilor de legume, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 359/671/137/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(4) Sucul de tomate este produsul obţinut direct prin zdrobirea şi strecurarea tomatelor proaspete, sănătoase, întregi, ajunse la maturitate industrială, de culoare roşie intensă, fără semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli, ori obţinute prin reconstituire cu apă fie din suc concentrat de tomate care prezintă conţinutul de substanţă uscată solubilă naturală din roşii cuprins între 8-18% (exclusiv), urmărindu-se menţinerea compoziţiei şi calităţii sucului, fie din concentrat de tomate care prezintă conţinutul de substanţă uscată solubilă naturală din roşii cuprins între 18-24% (exclusiv)."2. Articolul 4 se completează cu punctele 8 şi 9 care vor avea următorul cuprins:"8. Sucul concentrat de tomate este produsul obţinut din suc de tomate prin îndepărtarea fizică a unei cantităţi din conţinutul de apă, având substanţa uscată solubilă mai mică de 18% grade refractometrice, la 20°C.9. Concentratul de tomate este produsul obţinut prin concentrarea lichidului obţinut prin zdrobirea şi strecurarea tomatelor proaspete, sănătoase, întregi, ajunse la maturitate industrială, de culoare roşie intensă, fără semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli; concentraţia sa în substanţă uscată solubilă naturală din tomate este cuprinsă între 18-24% (exclusiv)."3. Litera b) a alineatului (3) al articolului 5 se abrogă.4. Litera d) a alineatului (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"d) în cazul în care sucurile provin din concentrate, expresia «obţinut din concentrat de...», urmată de numele legumelor/fructelor, se va înscrie sub denumirea sub care se vinde produsul; caracterele literelor vor fi de acelaşi tip şi aceeaşi mărime cu cele utilizate pentru înscrierea denumirii sub care se vinde produsul;- se interzice înscrierea termenului «natural»;- eticheta trebuie să conţină lista completă a ingredientelor, înscrise în ordinea descrescătoare a ponderii acestora; se exceptează de la înscriere apa utilizată la reconstituirea sucului din concentrat."  +  Articolul IIMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi prin oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul sănătăţii,Mircea CintezăPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Cătălin Florin Teodorescu___________