LEGE Nr. 135 din 29 decembrie 1995pentru completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 30 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLa articolul 6 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993, se introduce litera k), care va avea următorul cuprins:"k) sportivii, antrenorii şi tehnicienii sportivi pentru primele acordate ca urmare a realizării următoarelor obiective de înaltă performanta:- clasarea pe podiumul de premiere al campionatelor mondiale, europene şi al Jocurilor Olimpice;- calificarea şi participarea la campionatele europene, mondiale şi la Jocurile Olimpice;- participarea la fazele superioare ale competiţiilor europene intercluburi, începând cu optimile de finala."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN----------------------