HOTĂRÂRE nr. 775 din 14 iulie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,având în vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru Voicup. Ministrul justiţiei,Maria Cristina Manda,secretar de statBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 775.  +  AnexăREGULAMENT 14/07/2005