HOTĂRÂRE nr. 645 din 7 iulie 2005pentru aprobarea Strategiei naţionale a României privind schimbările climatice - 2005-2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 27 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţionala a României privind schimbările climatice - 2005-2007 (SNSC), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Attila Korodi,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 7 iulie 2005.Nr. 645.  +  AnexăSTRATEGIE 07/07/2005