ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 14 iulie 2005privind modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2005    Având în vedere faptul ca înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidoping, corespondent la nivel naţional al Agenţiei Mondiale Antidoping, reprezintă o obligaţie pe care Guvernul României şi-a asumat-o prin semnarea Memorandumului de la Copenhaga (3-5 martie 2003) şi prin ratificarea Convenţiei Antidoping a Consiliului Europei,ţinând cont de faptul ca reglementările internaţionale prevăd necesitatea existenţei unui organism antidoping la nivel naţional, independent şi autonom, nesubordonat unei structuri naţionale cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii din domeniul educaţiei fizice şi sportului,în considerarea obligativitatii asigurării unui cadru instituţional, organizatoric şi funcţional adecvat,având în vedere faptul ca toate acestea reprezintă situaţii extraordinare ce justifica adoptarea prezentei reglementări prin ordonanţa de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 86 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru punerea în aplicare a politicii şi acţiunilor cuprinse în Programul naţional antidoping se înfiinţează Agenţia Naţionala Antidoping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Cancelariei Primului-Ministru, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat."  +  Articolul IILegea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrancuPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport,Florian GheorgheMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 119.___________