HOTĂRÂRE nr. 770 din 14 iulie 2005privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IDispoziţiile pct. 10-15 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 mai 2005, se modifica şi se înlocuiesc cu dispoziţiile anexei nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexele nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri dispoziţiile art. II şi ale anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2005 pentru aprobarea Calendarului de desfăşurare în anul 2005 a procedurii de atribuire a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 mai 2005, se abroga.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea Micleap. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiilor,Florin Bejan,secretar de statBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 770.  +  Anexa 1──────────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2005)──────────────────────────────────────────────────CALENDARULpentru acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare în anul 2005
         
    EtapaActivitateaTermen/Interval
    10.Eliberarea bonurilor valorice4 - 20 iulie 2005
    11.Achiziţionarea de calculatoare5 iulie - 5 septembrie 2005
    12.Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire de către beneficiari elevi şi studenţi6 iulie - 12 septembrie 2005
    13.Depunerea de către agenţii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare la comisia judeţeană sau a municipiului Bucureşti, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea agenţilor economici pe portalul dedicat6 iulie - 12 septembrie 2005
    14.Afişarea şi actualizarea listei cu agenţii economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite6 iulie - 15 septembrie 2005
    15.Decontarea către agenţii economici20 iulie - 4 octombrie 2005
   +  Anexa 2────────(Anexa nr. 3 la normele metodologice aprobate────────────────────────────────────────────prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004──────────────────────────────────────────MODELULbonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vedereaachiziţionării de calculatoare**)____________ **) Culoarea fondului bonului valoric, pentru anul 2005, este penuante de verde  +  Anexa 3───────(Anexa nr. 4 la normele metodologice aprobate─────────────────────────────────────────────prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004────────────────────────────────────────LISTAbeneficiarilor ajutorului financiar în vederea stimulăriiachiziţionării de calculatoare,care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I- model -
               
    Nr. crt.Beneficiar (părinte, tutore - în cazul minorilor)Minorul pentru care s-a solicitat ajutorul
    Numele solicitantului major care a depus cerereaJudeţ înscriereLocalitateaNumele unităţii de învăţământNumele elevului minor reprezentat
    1.          
    2.          
    3.          
    4.          
  ____________