HOTĂRÂRE nr. 776 din 14 iulie 2005privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 28 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure care utilizează energie termica furnizată în sistem centralizat, precum şi nivelul ajutorului, prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 110 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 223 lei (RON) pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 92 lei (RON) în situaţia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 110 lei (RON) şi 150 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 145 lei (RON) pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 60 lei (RON) în situaţia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 150 lei (RON) şi 190 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 97 lei (RON) pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 40 lei (RON) în situaţia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 190 lei (RON) şi 225 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 65 lei (RON) pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 27 lei (RON) în situaţia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 225 lei (RON) şi 260 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 49 lei (RON) pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 20 lei (RON) în situaţia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 260 lei (RON) şi 310 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 32 lei (RON) pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 14 lei (RON) în situaţia în care ajutorul se acordă pe o perioadă de 12 luni.  +  Articolul 2 (1) Pe perioada sezonului rece, în lunile noiembrie şi decembrie 2005, limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale, precum şi nivelul ajutorului, prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 110 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 160 lei (RON); b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 110 lei (RON) şi 150 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 98 lei (RON); c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 150 lei (RON) şi 190 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 71 lei (RON); d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 190 lei (RON) şi 225 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 51 lei (RON); e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 225 lei (RON) şi 260 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 41 lei (RON); f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 260 lei (RON) şi 310 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 20 lei (RON). (2) Pe perioada sezonului rece, în lunile ianuarie, februarie şi martie 2006, limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale, precum şi nivelul ajutorului, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza până la 110 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 178 lei (RON); b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 110 lei (RON) şi 150 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 108 lei (RON); c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 150 lei (RON) şi 190 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 79 lei (RON); d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 190 lei (RON) şi 225 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 56 lei (RON); e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 225 lei (RON) şi 260 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 45 lei (RON); f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situeaza între 260 lei (RON) şi 310 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 22 lei (RON).  +  Articolul 3Nivelul ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acordat familiilor şi persoanelor care au stabilit dreptul la ajutor social în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2005 - 31 martie 2006, este de 48 lei (RON) lunar.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrancuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 776.____________