ORDIN nr. 1.016 din 18 iulie 2005privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de baza, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005  În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna iulie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna iulie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:
               
    - lei (RON) -
    Venit brut lunar din salarii (VBL)Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere
    Fără persoane în întreţinereCu o persoană în întreţinereCu 2 persoane în întreţinereCu 3 persoane în întreţinereCu 4 sau mai multe persoane în întreţinere
    Până la 1.000250350450550650
    De la 1.001 la 3.000250 x [1-(VBL- 1.000)/2.000]350 x [1-(VBL- 1.000)/2.000]450 x [1-(VBL- 1.000)/2.000]550 x [1-(VBL- 1.000)/2.000]650 x [1-(VBL- 1.000)/2.000]
    Peste 3.00000000
   +  Articolul 4Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjeste la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 50 de bani.  +  Articolul 5Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.001 şi 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracţiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.  +  Articolul 6Prin venituri din salarii realizate începând cu luna iulie 2005 se înţelege orice suma primită sub forma de salarii începând cu data de 1 iulie 2005, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna iunie 2005 sau venitul din salarii pentru luna iunie 2005 care se plăteşte o singură dată pe luna în luna următoare şi care sunt considerate venituri din salarii aferente lunii iunie 2005.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 18 iulie 2005.Nr. 1.016.  +  Anexa CALCULATORpentru determinarea deducerilor personale lunareîncepând cu luna iulie 20051. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere
       
    - lei -- lei -
                     
    Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară   Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară
    de la   lade la   la
    0-1.0792502.040-2.119120
    1.080-1.1592402.120-2.199110
    1.160-1.2392302.200-2.279100
    1.240-1.3192202.280-2.35990
    1.320-1.3992102.360-2.43980
    1.400-1.4792002.440-2.51970
    1.480-1.5591902.520-2.59960
    1.560-1.6391802.600-2.67950
    1.640-1.7191702.680-2.75940
    1.720-1.7991602.760-2.83930
    1.800-1.8791502.840-2.91920
    1.880-1.9591402.920-2.99910
    1.960-2.039130peste   2.9990
  2. Pentru contribuabilii care au o singura persoana în întreţinere
       
    - lei -- lei -
                     
    Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară   Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară
    de la   lade la   la
    0-1.0573502.029-2.085170
    1.058-1.1143402.086-2.142160
    1.115-1.1713302.143-2.199150
    1.172-1.2283202.200-2.257140
    1.229-1.2853102.258-2.314130
    1.286-1.3423002.315-2.371120
    1.343-1.3992902.372-2.428110
    1.400-1.4572802.429-2.465100
    1.458-1.5142702.486-2.54290
    1.515-1.5712602.543-2.59980
    1.572-1.6282502.600-2.65770
    1.629-1.6852402.658-2.71460
    1.686-1.7422302.715-2.77150
    1.743-1.7992202.772-2.82840
    1.800-1.8572102.829-2.88530
    1.858-1.9142002.886-2.94220
    1.915-1.9711902.943-2.99910
    1.972-2.028180peste   2.9990
  3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întreţinere
       
    - lei -- lei -
                     
    Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară   Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară
    de la   lade la   la
    0-1.0444502.023-2.066220
    1.045-1.0884402.067-2.111210
    1.089-1.1334302.112-2.155200
    1.134-1.1774202.156-2.199190
    1.178-1.2224102.200-2.244180
    1.223-1.2664002.245-2.288170
    1.267-1.3113902.289-2.333160
    1.312-1.3553802.334-2.377150
    1.356-1.3993702.378-2.422140
    1.400-1.4443602.423-2.466130
    1.445-1.4883502.467-2.511120
    1.489-1.5333402.512-2.555110
    1.534-1.5773302.556-2.599100
    1.578-1.6223202.600-2.64490
    1.623-1.6663102.645-2.68880
    1.667-1.7113002.689-2.73370
    1.712-1.7552902.734-2.77760
    1.756-1.7992802.778-2.82250
    1.800-1.8442702.823-2.86640
    1.845-1.8882602.867-2.91130
    1.889-1.9332502.912-2.95520
    1.934-1.9772402.956-2.99910
    1.978-2.022230peste   2.9990
  4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întreţinere
       
    - lei -- lei -
                     
    Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară   Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară
    de la   lade la   la
    0-1.0365502.019-2.054270
    1.037-1.0725402.055-2.090260
    1.073-1.1095302.091-2.127250
    1.110-1.1455202.128-2.163240
    1.146-1.1815102.164-2.199230
    1.182-1.2185002.200-2.236220
    1.219-1.2544902.237-2.272210
    1.255-1.2904802.273-2.309200
    1.291-1.3274702.310-2.345190
    1.328-1.3634602.346-2.381180
    1.364-1.3994502.382-2.418170
    1.400-1.4364402.419-2.454160
    1.437-1.4724302.455-2.490150
    1.473-1.5094202.491-2.527140
    1.510-1.5454102.528-2.563130
    1.546-1.5814002.564-2.599120
    1.582-1.6183902.600-2.636110
    1.619-1.6543802.637-2.672100
    1.655-1.6903702.673-2.70990
    1.691-1.7273602.710-2.74580
    1.728-1.7633502.746-2.78170
    1.764-1.7993402.782-2.81860
    1.800-1.8363302.819-2.85450
    1.837-1.8723202.855-2.89040
    1.873-1.9093102.891-2.92730
    1.910-1.9453002.928-2.96320
    1.946-1.9812902.964-2.99910
    1.982-2.018280peste   2.9990
  5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întreţinere
       
    - lei -- lei -
                     
    Venitul brut lunar din salariiDeducere personală lunară   Venitul br ut lunar din s al ariiDeducere personală lunară
    de la   lade la   la
    0-1.0306502.016-2.046320
    1.031-1.0616402.047-2.076310
    1.062-1.0926302.077-2.107300
    1.093-1.1236202.108-2.138290
    1.124-1.1536102.139-2.169280
    1.154-1.1846002.170-2.199270
    1.185-1.2155902.200-2.230260
    1.216-1.2465802.231-2.261250
    1.247-1.2765702.262-2.292240
    1.277-1.3075602.293-2.323230
    1.308-1.3385502.324-2.353220
    1.339-1.3695402.354-2.384210
    1.370-1.3995302.385-2.415200
    1.400-1.4305202.416-2.446190
    1.431-1.4615102.447-2.476180
    1.462-1.4925002.477-2.507170
    1.493-1.5234902.508-2.538160
    1.524-1.5534802.539-2.569150
    1.554-1.5844702.570-2.599140
    1.585-1.6154602.600-2.630130
    1.616-1.6464502.631-2.661120
    1.647-1.6764402.662-2.692110
    1.677-1.7074302.693-2.723100
    1.708-1.7384202.724-2.75390
    1.739-1.7694102.754-2.78480
    1.770-1.7994002.785-2.81570
    1.800-1.8303902.816-2.84660
    1.831-1.8613802.847-2.87650
    1.862-1.8923702.877-2.90740
    1.893-1.9233602.908-2.93830
    1.924-1.9533502.939-2.96920
    1.954-1.9843402.970-2.99910
    1.985-2.015330peste   2.9990
  --------------