HOTĂRÂRE nr. 769 din 14 iulie 2005privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 27 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 171 alin. (7) lit. a). şi al art. 172 alin. (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării acorda anual, pe bază de contract, un număr de burse de studii studenţilor cu domiciliul în mediul rural care urmează cursurile de zi ale unor instituţii de învăţământ superior acreditate şi care se obliga ca după absolvirea studiilor universitare sa profeseze în învăţământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-au pregătit, în calitate de titular sau suplinitor, o perioadă cel puţin egala cu perioada pentru care au primit bursa. (2) Bursele de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursa acordate conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Sumele necesare pentru finanţarea acestor burse se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi din fondul aflat la dispoziţia primului-ministru. (2) Cuantumul acestei burse de studii este de 350 lei (RON)/luna şi se indexează conform legii.  +  Articolul 3 (1) Studenţii beneficiari ai burselor de studii încheie cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării un contract prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. (2) Pentru a beneficia de aceste burse de studii, studenţii din instituţiile de învăţământ superior acreditate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă domiciliul în mediul rural; b) sa nu aibă restante la examene pe perioada în care primesc bursa de studii şi sa nu repete nici un an universitar. (3) Normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, numărul burselor şi forma tipizata a contractului de acordare a bursei de studii se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (4) În cazul în care după absolvirea studiilor universitare beneficiarul bursei refuza sa profeseze în învăţământul rural conform prevederilor contractului, acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflaţie.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2001 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 19 octombrie 2001.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 769.__________