DECRET nr. 396 din 20 decembrie 1985privind trecerea activităţii de desfacere a produselor agroalimentare de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 73 din 23 decembrie 1985  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret activitatea de desfacere către populaţie a legumelor, fructelor, cartofilor, strugurilor de masa, a carnii şi produselor din carne, a laptelui şi produselor din lapte şi a altor produse agroalimentare trece de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la Ministerul Comerţului Interior.  +  Articolul 2Pe data prezentului decret întreprinderile pentru legume şi fructe, prevăzute în anexa nr. 1, trec, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Direcţia generală economică a horticulturii, în subordinea Ministerului Comerţului Interior.Întreprinderile pentru legume şi fructe se încadrează în grupa V de ramura şi au gradul de organizare prevăzut în anexa nr. 1.Întreprinderile pentru legume şi fructe au structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2*).-------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 3Întreprinderile pentru legume şi fructe sînt subordonate şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Întreprinderile pentru legume şi fructe prevăzute în anexa nr. 1 au ca obiect de activitate: a) contractarea şi achiziţionarea producţiei de legume, fructe, cartofi şi struguri de masa de la unităţile agricole socialiste şi gospodăriile populaţiei, destinate fondului pieţei şi prelucrării proprii, cu excepţia cartofilor de toamna care se contractează cu gospodăriile populaţiei de către unităţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor; b) depozitarea şi insilozarea acestor produse pentru perioada de toamna-iarna; c) semiindustrializarea legumelor şi fructelor, inclusiv producţia de băuturi răcoritoare care se realizează în spaţii de producţie organizate în cadrul depozitelor; d) desfacerea cu amănuntul, prin unităţi proprii, a legumelor, fructelor, cartofilor, strugurilor de masa, a altor produse agroalimentare, a băuturilor răcoritoare, apelor gazoase şi sifonului.  +  Articolul 5În cadrul întreprinderilor pentru legume şi fructe se pot înfiinţa, în alte localităţi decît cele în care îşi au sediul aceste întreprinderi, complexe pentru legume şi fructe şi oficii de valorificare a legumelor şi fructelor, unităţi fără personalitate juridică, care se organizează potrivit normelor de structura aprobate.  +  Articolul 6Pe data prezentului decret Întreprinderea de prezentare a produselor alimentare, cu sediul în municipiul Bucureşti, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, se desfiinţează.Activitatea Întreprinderii de prezentare a produselor alimentare Bucureşti trece la Întreprinderea comercială de stat "Comaliment" din subordinea Ministerului Comerţului Interior.  +  Articolul 7Pe data prezentului decret Întreprinderea de magazine "Gostat" Bucureşti din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat, precum şi complexele comerciale de desfacere a produselor agricole din subordinea trusturilor judeţene de întreprinderi agricole de stat, prevăzute în anexa nr. 3*), se desfiinţează.-------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.Activitatea unităţilor prevăzute la alin. 1 trece la Direcţia generală comercială a municipiului Bucureşti şi la direcţiile comerciale judeţene.  +  Articolul 8Pe data prezentului decret trec, din reţeaua Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în reţeaua Ministerului Comerţului Interior, pe bază de protocol: a) magazinele şi punctele de desfacere şi unităţile de alimentaţie publică din cadrul întreprinderilor avicole de stat subordonate Centralei pentru producţia avicola, precum şi a altor întreprinderi şi centrale, de sub îndrumarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Departamentul agriculturii de stat; b) magazinele de prezentare şi desfacere şi unităţile de alimentaţie publică din cadrul centralelor industriale din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare; c) magazinele de desfacere ale întreprinderilor de prelucrare şi industrializare a legumelor şi fructelor, unităţile de desfacere a băuturilor alcoolice, inclusiv a vinului vărsat, aparţinînd întreprinderilor de vie şi vin, precum şi ale altor întreprinderi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare - Direcţia generală economică a horticulturii.  +  Articolul 9Pe data prezentului decret aprovizionarea reţelei de desfacere cu amănuntul cu conserve de legume, fructe, pasta de tomate şi alte produse horticole industrializate trece de la întreprinderile din sistemul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare la întreprinderile comerciale cu ridicată de mărfuri alimentare din subordinea Ministerului Comerţului Interior.  +  Articolul 10Pe data prezentului decret structura organizatorică a Ministerului Comerţului Interior se completează cu "Direcţia comercială pentru legume şi fructe", potrivit anexei nr. 4*), modificîndu-se corespunzător numărul maxim de personal din aparatul ministerului, potrivit anexei nr. 5*).-------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.Direcţia comercială pentru legume şi fructe funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi are personalitate juridică.  +  Articolul 11Direcţia comercială pentru legume şi fructe are următoarele atribuţii principale: a) răspunde de contractarea legumelor, cartofilor, fructelor şi strugurilor de masa, la nivelul planului de desfacere către populaţie; b) răspunde de elaborarea planului de desfacere şi asigura acoperirea acestuia cu fondul de marfa necesar pe sezoane şi în structura sortimentala planificata; c) răspunde şi urmăreşte permanent modul în care se realizează preluarea şi formarea fondului de marfa prevăzut pentru aprovizionarea populaţiei; d) răspunde, împreună cu furnizorii, de formarea stocurilor necesare de legume şi fructe, care să asigure aprovizionarea permanenta a reţelei comerciale în tot timpul anului, cît şi constituirea rezervelor pentru perioada de toamna-iarna; e) răspunde, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, de organizarea şi dezvoltarea reţelei comerciale de legume şi fructe, punînd accent deosebit pe introducerea formelor moderne de comerţ şi pe extinderea comerţului stradal; f) răspunde de organizarea în mod unitar a activităţii pieţelor agroalimentare şi urmăreşte, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare, asigurarea aprovizionarii acestora cu mărfuri de buna calitate, corespunzător cererii populaţiei; g) răspunde de organizarea unitară a activităţii de semiindustrializare a legumelor şi fructelor în spaţiile din cadrul depozitelor de legume şi fructe.  +  Articolul 12Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la data de 31 decembrie 1985 împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi contractele încheiate trec de la întreprinderile desfiinţate sau reorganizate la întreprinderile înfiinţate sau care preiau activităţi potrivit prezentului decret, pe bază de protocol.Personalul care trece la unităţile înfiinţate sau reorganizate se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 13Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 14Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul nr. 451/1984, nu se aplică posturilor din unităţile reorganizate potrivit prezentului decret, posturilor din aparatul Ministerului Comerţului Interior şi posturilor din unităţile de la şi la care se transfera personalul muncitor, ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 15Se aprobă dotarea unităţilor din subordinea Ministerului Comerţului Interior cu autovehiculele specializate şi de mic tonaj prevăzute în anexa nr. 6*), precum şi cu un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu.-------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 16Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor de plan, pe titulari, cu influentele de decurg, cu menţinerea echilibrului bugetar, pe anul 1986, pentru Ministerul Comerţului Interior.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1           ÎNTREPRINDERILE PENTRU LEGUME ŞI FRUCTEcare trec din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare- Direcţia generală economică a horticulturii în subordinea Ministerului Comerţului Interior şi gradul de organizare al acestora
           
    Nr. crt.Denumirea intreprinderiiSediulGradul de organizare
    1.Intreprinderea pentru legume si fructe Albamunicipiul Alba IuliaIII
    2.Intreprinderea pentru legume si fructe Aradmunicipiul AradII
    3.Intreprinderea pentru legume si fructe Argesmunicipiul PitestiII
    4.Intreprinderea pentru legume si fructe Bacaumunicipiul BacauIII
    5.Intreprinderea pentru legume si fructe Bihormunicipiul OradeaII
    6.Intreprinderea pentru legume si fructe Bistrita-Nasaudmunicipiul BistritaIII
    7.Intreprinderea pentru legume si fructe Botosanimunicipiul BotosaniIII
    8.Intreprinderea pentru legume si fructe Brasovmunicipiul BrasovIII
    9.Intreprinderea pentru legume si fructe Brailamunicipiul BrailaIII
    10.Intreprinderea pentru legume si fructe Buzaumunicipiul BuzauII
    11.Intreprinderea pentru legume si fructe Caras-Severinmunicipiul ResitaIII
    12.Intreprinderea pentru legume si fructe Calarasimunicipiul CalarasiIII
    13.Intreprinderea pentru legume si fructe Clujmunicipiul Cluj-NapocaII
    14.Intreprinderea pentru legume si fructe Constantamunicipiul ConstantaII
    15.Intreprinderea pentru legume si fructe Covasnamunicipiul Sfintu GheorgheIII
    16.Intreprinderea pentru legume si fructe Dimbovitamunicipiul TirgovisteIII
    17.Intreprinderea pentru legume si fructe Doljmunicipiul CraiovaII
    18.Intreprinderea pentru legume si fructe Galatimunicipiul GalatiIII
    19.Intreprinderea pentru legume si fructe Gorjmunicipiul Tirgu JiuIII
    20.Intreprinderea pentru legume si fructe Giurgiumunicipiul GiurgiuIII
    21.Intreprinderea pentru legume si fructe Harghitamunicipiul Miercurea-CiucIII
    22.Intreprinderea pentru legume si fructe Hunedoaramunicipiul DevaIII
    23.Intreprinderea pentru legume si fructe Ialomitamunicipiul SloboziaIII
    24.Intreprinderea pentru legume si fructe Iasimunicipiul IasiII
    25.Intreprinderea pentru legume si fructe Maramuresmunicipiul Baia MareIII
    26.Intreprinderea pentru legume si fructe Mehedintimunicipiul Drobeta-Turnu SeverinIII
    27.Intreprinderea pentru legume si fructe Muresmunicipiul Tirgu MuresIII
    28.Intreprinderea pentru legume si fructe Neamtmunicipiul Piatra-NeamtII
    29.Intreprinderea pentru legume si fructe Oltmunicipiul SlatinaII
    30.Intreprinderea pentru legume si fructe Prahovamunicipiul PloiestiI
    31.Intreprinderea pentru legume si fructe Satu Maremunicipiul Satu MareIII
    32.Intreprinderea pentru legume si fructe Salajmunicipiul ZalauIII
    33.Intreprinderea pentru legume si fructe Sibiumunicipiul SibiuIII
    34.Intreprinderea pentru legume si fructe Suceavamunicipiul SuceavaII
    35.Intreprinderea pentru legume si fructe Teleormanmunicipiul AlexandriaII
    36.Intreprinderea pentru legume si fructe Timismunicipiul TimisoaraI
    37.Intreprinderea pentru legume si fructe Tulceamunicipiul TulceaIII
    38.Intreprinderea pentru legume si fructe Vasluimunicipiul VasluiIII
    39.Intreprinderea pentru legume si fructe Vilceamunicipiul Rimnicu VilceaIII
    40.Intreprinderea pentru legume si fructe Vranceamunicipiul FocsaniIII
    41.Intreprinderea pentru legume si fructe Bercenimunicipiul BucurestiI
    42.Intreprinderea pentru legume si fructe Militarimunicipiul BucurestiI
  -------