ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 14 iulie 2005pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 iulie 2005  Urgenţa adoptării prezentului act normativ rezultă din faptul că pachetul de legi privind reforma în domeniul proprietăţii a fost promovat prin ordonanţă de urgenţă şi adoptat în şedinţa Guvernului din data de 7 iulie 2005. Pentru aplicarea prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă fondul forestier proprietate publică a statului va fi diminuat cu aproximativ 2 milioane ha.Ca urmare a faptului că Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva trebuie să valorifice aproximativ 40% din masa lemnoasă din pădurile pe care le administrează începând cu data de 1 octombrie, este necesar ca anterior acestei date să fie asigurată concurenţa pe piaţă în condiţiile legii. Actualele prevederi legale tratează poziţia Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva ca pe o poziţie de monopol.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICPoziţia "masa lemnoasă pe picior preţul de începere a licitaţiei" din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Nicolae Flaviu Lazin,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 112.----