LEGE Nr. 124 din 15 decembrie 1995privind unele ordonanţe ale Guvernului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, emisă în baza art. 1 lit. j) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994.  +  Articolul 2Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 27/1994 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, emisă în baza art. 1 lit. j) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994, nemaiavând obiect prin intrarea în vigoare a Legii nr. 82/1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite externe.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN--------------------