ORDIN nr. 718 din 30 iunie 2005pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă şi ale art. 11 lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigură aplicarea criteriilor de performanţă aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti controlează, în condiţiile legii, modul de aplicare a criteriilor de performanţă prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 30 iunie 2005.Nr. 718.  +  AnexăCRITERII 30/06/2005