ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 20 iulie 2005    Având în vedere evoluţia societăţii româneşti, precum şi faptul că democraţia presupune consultarea directă a poporului, care nu trebuie îngrădită datorită unui cadru legal insuficient, se impune extinderea sferei problemelor de interes naţional pentru care poporul îşi exprimă voinţa prin referendum.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera A va avea următorul cuprins:"A. Adoptarea unor măsuri privind reforma şi strategia de dezvoltare economică şi socială a ţării;"2. La litera B, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) reforma justiţiei şi combaterea corupţiei."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul justiţiei,Maria Cristina Manda,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 99.---------