ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 iulie 2005pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005    Pentru respectarea prevederilor din Programul de guvernare 2005-2008 referitoare la creşterea puterii de cumpărare a pensionarilor din sistemul public de pensii, în special a pensionarilor agricultori, având în vedere faptul că măsurile de recalculare prevăzute de lege nu sunt aplicabile tuturor categoriile de pensionari, precum şi pentru eliminarea discrepanţelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite persoanelor care provin din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori şi cuantumurile pensiilor agricultorilor stabilite în baza legislaţiei actuale, elemente care vizează interesul public şi care au caracter de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public se poate majoră prin măsuri adoptate prin hotărâri ale Guvernului."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 98.------------